Phát triển An sinh xã hội hướng tới mục tiêu bền vững

07/06/2019 17:04:55
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019, ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; trong đó chỉ đạo triển khai trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm cả các chính sách sàn an sinh xã hội đến năm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho người nghèo và người dễ bị tổn thương.

Cụ thể, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020 đạt 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đến năm 2045 đạt 45%; năm 2030 đạt 60%.
Số tham gia BHTN tương ứng đến các năm 2020, 2030, 2045 lần lượt đạt 25%, 35%, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi.
100% người gặp khó khăn được hỗ trợ xã hội đột xuất; từ 3 -4% dân số được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
Bên cạnh đó, Quyết định đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững như: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai…/.

Minh Đức

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam