Phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: Góc nhìn từ Gia Lai

09/03/2018 14:12:04
Phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là “chìa khóa” quan trọng để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tuy vậy để thực hiện điều này không dễ và gặp rất nhiều khó khăn thực tiễn đặt ra. Nhận thức điều này, thời gian qua BHXH tỉnh Gia Lai áp dụng nhiều giải pháp tích cực trong công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, duy trì sự bền vững của độ bao phủ BHYT đưa chính sách an sinh xã hội đến với đông đảo người dân, nhất là những người vùng sâu vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo, Gia Lai là một tỉnh miền núi địa bàn rộng có diện tích 15.537 km² (lớn thứ 2 sau Nghệ An), điều kiện đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác và chiếm gần 44% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Gia Lai luôn trăn trở tìm nhiều giải pháp tích cực trong công tác phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, duy trì sự bền vững của độ bao phủ BHYT. Tích cực tham mưu Tỉnh ủy; UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2012-2020 cho các huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Gia Lai có trên 15% lực lượng tham gia BHXH; 11% lực lượng tham gia BHTN và trên 90,13% dân số có thẻ BHYT.
Qua 5 năm triển khai BHXH tự nguyện từ (2012-2017), số người tham gia BHXH tự nguyện tăng năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2012 toàn tỉnh có 521 người tham BHXH tự nguyện thì cuối năm 2017 có 1.239 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 718 người (tăng 237 lần) so với năm 2012, tăng 51,28% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 1,42% tổng số người tham gia BHXH.
Bên cạnh đó, số người tham gia BHYT có bước phát triển vượt bậc, tính đến  cuối năm 2017, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.276.338 người, chiếm 88,65% dân số tham gia BHYT, vượt 8,45% kế hoạch theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vượt 0,67% kế hoạch. 17/17 huyện, thị xã, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh giao.
Năm 2014, số người tham gia BHYT hộ gia đình 63.151 người, chiếm 6,42% tổng số người tham gia BHYT. Thì đến năm 2017, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình 149.058 người, tăng 35,55% so với vùng kỳ năm 2016, chiếm 11,67% tổng số người tham gia BHYT, tăng 136,03% so với năm 2014 trước khi thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo cho biết, ngoài việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, BHXH tỉnh phối hợp với các hội đoàn thể như nông dân, phụ nữ, các già làng, trưởng bản... truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tập huấn cho các đại lý, tăng cường mạng lưới chi trả... để người dân tiếp cận với các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Sau những lần tập huấn, hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình thị xã An Khê, Gia Lai đã nắm được những qui định cơ bản của chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, nhiệt tình tâm huyết với ngành, với nghề, có kỹ năng vận động, hoạt động đồng đều và hiệu quả. Nếu như năm 2010 hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình mới chỉ vận động thu được đối tượng tham gia, thì năm 2017 hệ thống đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình tại thị xã An khê đã vận động thu được 9.872 đối tượng tham gia, số thu mới là 5.420 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm. Từ những năm đầu vận động, chủ yếu chỉ có những người già yếu, ốm đau tham gia thì đến nay số người khỏe mạnh tham gia ngày càng nhiều.
Chị Vũ Thị Bảy, Đại lý BHYT tự nguyện hộ gia đình phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: điều mà chúng tôi phấn khởi nhất, đó là qua hệ thống đại lý người dân trên địa bàn ngày càng hiểu biết và tích cực tham gia BHYT, trước đây các đại lý thường phải đi đến từng nhà để vận động thì đến nay đa phần đối tượng đã tự tìm đến với các đại lý để tham gia. Ngoài việc vận động tham gia BHYT hộ gia đình, các đại lý còn tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ mà BHXH thị xã giao như: tham gia giải thích chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước đối với người dân, hướng dẫn các thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, các phương thức thanh toán, các chế độ được hưởng… ngoài ra các đại lý còn tham gia điều tra các hộ cận nghèo và giúp BHXH thị xã niêm yết, thường xuyên kiểm tra danh sách hộ cận nghèo tại các trụ sở Tổ dân số, tham gia điều tra thống kế tình hình tăng, giảm trẻ em dưới 6 tuổi ở xã, phường…
Tuy nhiên, theo Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo, mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả nhất định, số người tham gia năm sau luôn tăng cao hơn trước. Tuy nhiên, về số tuyệt đối còn thấp so với tiềm năng, tỷ lệ số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, chiếm 0,12% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT hộ gia đình chiếm tỷ lệ 11,30% tổng số người tham gia BHYT, còn 12% dân số chưa được tham gia BHYT do Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn người dân chủ yếu làm nông nghiệp, do vậy việc làm không thường xuyên, thu nhập thấp, không ổn định. Người đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong truyền thông, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Mặt khác, chính sách BHXH tự nguyện, chưa hấp dẫn, tác động đến việc vận động người dân tham gia.
Năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện nhiệm vụ, theo Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo, để chính sách BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình đi vào cuộc sống, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực hơn nữa của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thực hiện; đưa chỉ số phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương bảo đảm tính ổn định, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung truyền thông tập trung chính sách mới từ 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho một số nhóm đối tượng: Người nghèo 30% mức đóng; Người cận nghèo 20% mức đóng; Đối tượng khác 10% mức đóng; tuyên truyền về tăng giá dịch vụ chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/10/2017, về quyền lợi của người tham gia BHYT để nhân dân biết mà tích cực tham gia. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh (như Bưu điện tỉnh, Hội nông dân, Hội Phụ nữ, UBMT TQVN,…) tổ chức kiện toàn mở rộng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phối hợp trong công tác truyền thông, đối thoại đến hội viên các tổ chức, đoàn thể về chủ trương chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục kiện toàn, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố trong công tác, vận động tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường mở rộng hệ thống đại lý tuyến cơ sở, ưu tiên đại lý là người đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn, làng, tổ dân phố đều có nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện; BHYT hộ gia đình. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT cho các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tiếp cận cho đại lý thu; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT.
Đối với BHYT hộ gia đình, Giám đốc BHXH tỉnh Thới Văn Đạo kiến nghị, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm có cơ chế chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đối với người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng 1 trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, vì đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu là nông nghiệp, việc làm và thu nhập không ổn định, nên rất khó khăn trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.../.

THỦY LƯU

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam