Phát triển BHXH tự nguyện qua hệ thống bưu điện tăng mới 115.766 người tham gia

08/07/2019 16:57:11
Trong tháng 06/2019, Bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với BHXH địa phương tổ chức 1.686 Hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện, với 82.348 người tham gia. Lũy kế số người tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01 đến này là 115.766 người, đạt tỷ lệ 52,6% kế hoạch tại Quyết định số 151/QĐ-BHXH.

Ảnh minh họa.

Trong đó, 05 tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền BHXH tư nguyện tháng 06/2019 gồm: Hà Nội tổ chức 92 hội nghị, vận động được 3,282 người tham gia; TP. HCM tổ chức được 135 hội nghị, vận động được 8,669 người tham gia; Bình Định tổ chức 61 hội nghị, vận động được 4,352 người tham gia.

Tuy nhiên, trong tháng 06/2019 vẫn có 06 tỉnh, thành phố tổ chức ít hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện gồm Đà Năng tổ chức 03 hội nghị, với 300 người tham gia; Đồng Nai tổ chức 07 hội nghị, với 430 người tham gia; Hậu Giang tổ chức 04 hội nghị, với 143 người tham gia...

Để đẩy mạnh hơn nữa phát triển BHXH tự nguyện, thời gian tới, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ rà soát, ký tiếp hợp đồng đại lý thu và cung cấp dịch vụ. trong đó, giao trách nhiệm cho Bưu điện tiếp quản, theo dõi, đôn đốc, thu tiền đối với các đối tượng đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển giao.

Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tại các Điểm thu của Bưu điện phải có biển hiệu rõ ràng để người dân dễ nhận biết.

Cơ quan BHXH chuẩn bị danh sách cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn chịu ảnh hưởng bởi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chuyển cơ quan Bưu điện cùng phối hợp vận động tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện./.

Thùy Liên

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam