Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 01)

10/07/2020 08:26:31
Phong trào thi đua (PTTĐ) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trên khắp cả nước trong khoảng 10 năm gần đây, đem lại những thay đổi lớn cho đời sống người nông dân. Trong đó, với vai trò là trụ cột An sinh xã hội, chỉ tiêu về phát triển BHYT cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết của ThS.Đỗ Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam).

Tranh cổ động Phong trào thi đua Cả nước xây dựng nông thôn mới

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của PTTĐ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là trong Bộ tiêu chí đánh giá đạt chuẩn Nông thôn mới có những tiêu chí gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, đặc biệt là chỉ tiêu về phát triển BHYT; vì vậy, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT

Các đơn vị trong toàn ngành BHXH đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, đẩy mạnh rà soát, phân nhóm đối tượng và số người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể phát triển đối tượng tham gia BHYT phù hợp. Kết quả 100% các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành tỷ lệ người tham gia BHYT trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới và hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2011, số người tham gia BHYT toàn quốc là 55,9 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 63,7%% dân số; đến năm 2019, tỷ lệ tham gia BHYT đã đạt bao phủ 90% dân số, tương ứng trên 85,9 triệu người.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

BHXH các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: thống kê số người dân chưa tham gia BHYT, phân loại đối tượng có khả năng tham gia từng loại hình BHYT trên địa bàn từng huyện, xã; xác định việc triển khai thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, nhất là hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT là góp phần để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nông thôn mới, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể đề ra giải pháp thực hiện; đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh hỗ trợ các xã nghèo, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới…

Theo đó, có 27 BHXH tỉnh, thành phố trực tiếp đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 01 huyện và 101 xã nghèo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số đó, đến nay có 01 huyện do BHXH Thành phố Đà Nẵng đăng ký giúp đỡ và 57 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể: có 12 BHXH tỉnh đăng ký giúp đỡ trực tiếp các xã và các xã đó đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như: BHXH tỉnh Hậu Giang giúp đỡ 18 xã; BHXH tỉnh Bình Định giúp đỡ 9 xã; BHXH tỉnh Bình Dương giúp đỡ 7 xã… BHXH các tỉnh còn lại đăng ký giúp đỡ các xã, trong số đó có xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như: BHXH tỉnh Hà Nam giúp đỡ 8 xã, có 04 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; BHXH tỉnh Quảng Trị giúp đỡ 6 xã, có 04 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; BHXH tỉnh Bến Tre giúp đỡ 02 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới….

Nhiều BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo, các gia đình khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, cụ thể: Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo từ nguồn quỹ xã hội tình nghĩa của Ngành và từ nguồn kêu gọi công chức, viên chức cơ quan, đơn vị quyên góp, ủng hộ tiền mua thẻ BHYT tặng cho các hộ cận nghèo. Giai đoạn 2011 -– 2015, toàn Ngành đã hỗ trợ 345,4 triệu đồng cho 13 tỉnh, thành phố mua thẻ BHYT cho người cận nghèo, tiêu biểu có BHXH tỉnh Ninh Bình: 72 triệu đồng, BHXH tỉnh An Giang: 67,7 triệu đồng, BHXH tỉnh Đồng Tháp: 56 triệu đồng…  Giai đoạn 2016 -– 2018, toàn Ngành đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho BHXH 32 tỉnh, thành phố mua thẻ BHYT cho người cận nghèo, tiêu biểu có BHXH thành phố Hải Phòng: 156 triệu đồng, BHXH tỉnh Ninh Bình: 117 triệu đồng, BHXH tỉnh Cà Mau: 66,6 triệu đồng…

Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; trực tiếp giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp cùng UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà thay thế nhà dột nát cho các hộ nghèo. Giai đoạn 2011 - 2015: Số tiền ủng hộ xây mới hoặc phối hợp xây mới nhà là: 688,5 triệu đồng, trong đó nổi bật có BHXH tỉnh Phú Yên: 135 triệu đồng, BHXH tỉnh Quảng Nam: 99 triệu đồng, BHXH tỉnh Vĩnh Long: 95 triệu đồng…  Giai đoạn 2016 - 2018: Số tiền ủng hộ xây mới hoặc phối hợp xây mới nhà gần 2,2 tỷ đồng, trong đó nổi bật là BHXH tỉnh Quảng trị: 910 triệu xây 13 căn nhà tình nghĩa; BHXH tỉnh Quảng Bình: 10 căn nhà và 01 mảnh đất cho gia đình liệt sĩ, BHXH tỉnh Kiên Giang: 170 triệu đồng, BHXH tỉnh Ninh Bình: 117 triệu đồng; BHXH tỉnh Bắc Giang: 132 triệu đồng...

Hằng năm, Ngành BHXH tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các gia đình chính sách, khó khăn, các hộ nghèo…bằng các hình thức như: gửi tặng trực tiếp tiền mặt hoặc trích quỹ mua hiện vật tặng, kêu gọi công chức, viên chức đơn vị ủng hộ, quyên góp tiền, ngày lương để gửi tặng… Giai đoạn 2011 - 2015: Tiền mặt ủng hộ các hoạt động của xã nghèo: 126 triệu. Số tiền mua hiện vật tương đương với gần 2,4 tỷ đồng (BHXH tỉnh Vĩnh Phúc: 481 triệu đồng, BHXH tỉnh Tuyên Quang, 384 triệu đồng, BHXH tỉnh Bạc Liêu: 330 triệu đồng, BHXH tỉnh Trà Vinh: 173 triệu đồng...). Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: Tiền mặt ủng hộ các hoạt động của xã: gần 68 triệu đồng. Số tiền mua hiện vật tương đương với 6,2 tỷ đồng (trong đó, cơ quan BHXH Việt Nam ủng hộ 2,6 tỷ đồng; BHXH các tỉnh, thành phố 2,3 tỷ đồng (BHXH Hưng Yên: 489 triệu đồng, BHXH tỉnh Hà Tĩnh 372 triệu đồng, BHXH tỉnh Hậu Giang: 194 triệu đồng, BHXH tỉnh Sơn La: 106 triệu đồng…). Bên cạnh đó, Ngành BHXH quyên góp và trao tặng trực tiếp hàng ngàn hiện vật, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng học bổng, áo rét, chăn ấm, sách vở, máy tính; hoặc các vật dụng lao động, cây, con giống….cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong đó nổi bật là: BHXH tỉnh Lạng Sơn mỗi năm kêu gọi công chức, viên chức ủng hộ một ngày lương để góp xây dựng đường bê tông tại 01 xã; BHXH tỉnh Yên Bái, BHXH tỉnh Quảng Nam, BHXH tỉnh Quảng Bình tham gia đóng góp kinh phí và hiện vật để thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”; BHXH tỉnh An Giang đóng góp kinh phí tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo bao gồm: 34.000 cây keo, 150 cây huê, 240 con gà, 150 con vịt, 16 con dê, 7 nhà vệ sinh, 7 nhà bếp…; BHXH tỉnh Ninh Bình giúp đỡ xã Cúc Phương trang bị 650m đường dây điện trên địa bàn xã; tặng hệ thống máy lọc nước cho trường tiểu học xã; tặng 86 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày thương binh liệt sỹ; BHXH tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ, giúp đỡ xã Hoàng Trĩ 07 lò đốt rác thải tại các thôn và Trạm Y tế xã; lắp đặt 07 téc nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch tại Trạm Y tế xã và một số trường học trên địa bàn xã và hỗ trợ xây dựng lắp đặt điện, nước tại điểm trường thuộc xã Hoàng Trĩ…

BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động, đóng góp theo khả năng của đơn vị như: tổ chức hỗ trợ các chỉ tiêu về y tế, xã hội.

ThS.Đỗ Mạnh Hà

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam