Phát triển đối tượng BHYT tại Ninh Bình: Bước tiến quan trọng

12/01/2018 10:00:39
Trong những năm gần đây, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT luôn được BHXH tỉnh Ninh Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ trên ngày càng được coi trọng khi năm 2017 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 89,69% dân số toàn tỉnh. Kết quả của công tác phát triển đối tượng có ý nghĩa rất lớn, mang tính bước ngoặt tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nghiệp vụ giám định BHYT tại BHXH tỉnh Ninh Bình

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Trần Văn Tuyến, phát triển đối tượng BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ngành BHXH. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Nội dung truyền thông tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; đồng thời, truyền thông về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT thuộc các đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên. Cùng với đó, BHXH tỉnh quan tâm củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ BHYT bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý. Xây dựng và củng cố mạng lưới đại lý thu BHYT rộng khắp trên địa bàn. Đến nay, BHXH tỉnh đã ký với 5 tổ chức làm đại lý thu, gồm UBND xã, Bưu điện, Hội nông dân, Trạm y tế và Hội phụ nữ. Toàn tỉnh có 1.055 điểm thu với 1.414 nhân viên, bao phủ đến tất cả thôn, xóm, tổ dân phố trong tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân được tham gia BHYT.

Ngoài đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tỉnh ký kết với Sở Y tế, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng được xem là giải pháp then chốt để vận động thêm nhiều người dân tham gia BHYT. Theo đó, Sở Y tế đã tập trung các hoạt động cải cách quy trình khám, chữa bệnh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Đặc biệt, nhiều kỹ thuật mới của các bệnh viện tuyến trên được chuyển giao thành công và đi vào thực hiện hiệu quả tại các bệnh viện tuyến tỉnh, từ đó số người khám, chữa bệnh BHYT không ngừng tăng lên và giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến. Trong năm 2017, có 1.603.350 lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT, tăng 15% so với năm 2016. Số chi khám, chữa bệnh BHYT của tỉnh là 984,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, hàng năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt công tác giám định BHYT, bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định mới cho người bệnh có thẻ BHYT. Hai bên đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Với nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt có sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, việc huy động người dân tham gia BHYT đạt được những kết quả tích cực. Tính đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 854.378 người tham gia BHYT, tăng 50.801 người (6,32%) so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ bao phủ đạt 89,69% dân số toàn tỉnh.

Với mục tiêu đến năm 2020 cả nước sẽ có hơn 90% người dân tham gia BHYT, riêng Ninh Bình phấn đấu năm 2020 phải đạt 91,06%.

Để đạt mục tiêu lộ trình đề ra, năm 2018 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối kết hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, như xây dựng kế hoạch riêng về công tác truyền thông, có sự phối hợp triển khai đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, đảm bảo các cơ sở y tế đều đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. 

Cùng với đó tích cực cải cách hành chính; củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ BHYT bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để kịp thời cấp thẻ BHYT cho đối tượng. Đồng thời tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm cải cách hành chính, tạo môi trường giao dịch điện tử thuận lợi, hiệu quả giữa cơ quan BHXH và người tham gia. Thêm vào đó, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH trong các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, việc thực hiện các quy định về chuyên môn trong khám, chữa bệnh; qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về BHXH, BHYT, hành vi lợi dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT… Tất cả nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam