Philippines: Chương trình Xác thực thông tin hưu trí hàng năm

09/07/2018 10:29:09
Qũy Hưu trí Nhà nước của Hệ thống Bảo hiểm Dịch vụ Chính phủ (GSIS) Philippines vừa thông báo, sẽ khôi phục lại việc yêu cầu người hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hàng năm phải thực hiện việc xác thực tình trạng nhận chế độ của họ.

Cụ thể, Chương trình Xác thực thông tin hưu trí hàng năm (APIR) yêu cầu tất cả người đang hưởng trợ cấp hưu trí và tử tuất, kể cả người giám hộ dưới 80 tuổi của quỹ này đều phải trực tip đến bất kỳ văn phòng nào của GSIS hoặc bàn kết nối trực tuyến đặt tại bộ phận tiếp dân của các cơ quan công quyền, một số trung tâm thương mại lớn để kích hoạt xác thực tình trạng nhận trợ cấp hoặc tiền hưu. Ngoài ra, GSIS còn bố trí các xe lưu động đến một số thị trấn nhằm mang dịch vụ đến gần hơn với người dân. Chương trình làm việc của xe lưu động được báo trước trên truyền hình, chương trình phát thanh hoặc các hình thức thông báo khác cho người hưởng chế độ.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GSIS Jesus Clint Aranas cho biết: “Chúng tôi kêu gọi người hưởng trợ cấp hưu trí xác nhận thông tin nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của quỹ và đảm bảo quyền lợi cho người hưởng trợ cấp hưu trí hiện tại và cả trong tương lai”. Ngoài ra, đây cũng là chương trình giúp Chính phủ hợp chuẩn thẻ của chương trình GSIS với các chương trình khác. Sau khi chương trình kết thúc, người hưởng chế độ sẽ thực hiện xác nhận lại thông tin của họ theo tháng sinh.

Tường Vân (Vụ Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam