Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người cao tuổi tham gia BHXH, BHYT

09/01/2019 17:12:34
Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 08/TB-VPCP về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Một trong những nội dung Phó Thủ tướng Chính phủ đôn đốc là BHXH Việt Nam tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, Hội, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt đối với người cao tuổi.

(Ảnh minh họa)

Theo Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, năm 2018 vừa qua, với chủ đề: “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, hội, đoàn thể, địa phương cùng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam; tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi, chương trình về người cao tuổi ở địa phương, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao tại địa bàn, khu dân cư.

3,1 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; tỷ lệ người cao tuổi có thẻ BHYT đạt gần 96%

Nhờ sự nỗ lực của các bên có liên quan, đã có hơn 3,1 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 1,6 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng; tỷ lệ người cao tuổi có thẻ BHYT đạt gần 96%; trên 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; hơn 100.000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ, gần 57.000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường thủy, 736.000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường sắt, đường hàng không; cả nước có gần 100 bệnh viện cấp Trung ương, cấp tỉnh có khoa Lão khoa, gần 1.000 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi, hơn 8.000 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi, nhiều hoạt động, hỗ trợ, chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, khó khăn được tổ chức; tổ chức 40.000 buổi tuyên truyền với 2,7 triệu người cao tuổi tham gia; vận động được gần 170 tỷ đồng, thăm hỏi, tặng quà gần 700.000 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Về mặt tinh thần, nhiều mô hình thể dục, dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ; mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đem lại kết quả thiết thực cho người cao tuổi, cũng như cộng đồng; cụ thể, cả nước có hơn 76.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 2,2, triệu người cao tuổi thường xuyên tham gia; 1.518 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và hoạt động hiệu quả; 56/63 UBND tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án/Kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, vượt 25% so với chỉ tiêu Ủy ban đặt ra.

Năm 2019, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020

Năm 2019, chủ đề được chọn là: “Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên, kiên trì tổ chức thực hiện, trước hết cần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác người cao tuổi. Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giảm giá vé, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương – theo chức năng, nhiệm vụ của mình – triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành; tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; các địa phương tiếp tục thực hiện việc huy động, thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Tại Thông báo số 08/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành có liên quan, riêng BHXH Việt Nam được giao tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, Hội, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt đối với người cao tuổi; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam