Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW

30/07/2018 17:05:43
Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT của Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và thiết thực. Các cấp Hội phối hợp triển khai hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Hội, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của Nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Hội viên Hội Nông dân xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tham gia đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2017 (ảnh minh họa)

Ngay khi Nghị quyết 21 được ban hành, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Trung ương Hội; chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trong hệ thống Hội; xây dựng kế hoạch bằng nhiều hình thức phong phú, vận động cán bộ, hội viên nôgn dân tích cực tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trung ương Hội và BHXH Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp truyền thông, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT, giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020; hằng năm, thống nhất kế hoạch triển khai chương trình phối hợp.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thành lập “Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT với nông dân giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo, hướng dẫn 63 tỉnh, thành Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 90% hội viên, nông dân tham gia BHYT và 10% lao động nông thông tham gia BHXH tự nguyện; xây dựng hệ thống Đại lý thu; mô hình vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện…

05 năm qua, Trung ương Hội đã phối hợp với BHXH Việt Nam biên soạn, in ấn và phát hành đến các cơ sở Hội với số lượng 9.500 tờ gấp Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo Những điều cần biết về BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo; 5.000 tờ gấp Những điều cần biết khi tham gia BHYT hộ gia đình và 12.000 cuốn Cẩm nang tuyên truyền vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT dành cho cán bộ Hội cấp cơ sở, giúp cán bộ các chi, tổ Hội thuận lợi trong việc truyền thông vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Hội nông dân xã Bình Trung phối hợp với BHXH mở đại lý thu, tăng cường chính sách BHYT, BHXH, BHTN đến hội viên nông dân

Tổ chức 19 hội nghị tập huấn chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, nông dân ở 19 huyện, thị với sự tham gia của 5.040 cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung tập huấn tập trung phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT; trao đổi, giải đáp các ý kiến thắc mắc của cán bộ, hội viên, nông dân có liên quan đến kiến thức được tập huấn, giải đáp các ý kiến thắc mắc có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương và các ý kiến đề xuất kiến nghị để thực hiện chính sách nhằm tìm ra nguyên nhân, giải pháp tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT.

Tổ chức được 59 hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của gần 15.000 cán bộ và hội viên nông dân. Nội dung chính các cuộc đối thoại tập trung vào phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia… tổ chức đối thoại với hội viên, nông dân về thực trạng, những thuận lợi, khó khăn khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia…

Tổ chức 16 hội thi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với chủ đề Nông dân với chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của hơn 7.500 hội viên, nông dân. Đặc biệt, năm 2016, Trung ương Hội đã xây dựng thí điểm 03 mô hình BHYT toàn dân tại xã An Hưng, TP Hải Phòng; xã Hưng Tây, tỉnh Nghệ An và xã Đức Tân, tỉnh Long An. Sau khi ra mắt mô hình, Trung ương Hội đã tổ chức tập huấn kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền cho các thành viên mô hình và các hội viên nòng cốt trong địa bàn các thôn/xóm tại 03 xã xây dựng mô hình, đồng thời đã tiến hành tổ chức các cuộc truyền thông cho hội viên, nông dân tại các thôn, ấp thuộc địa bàn 03 xã xây dựng mô hình điểm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người tham gia BHYT ở 03 xã điểm đều tăng vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể số người tham gia BHYT hộ gia đình ở xã An Hưng, TP Hải Phòng tăng 14% so với số liệu khảo ban đầu; xã Đức Tân, tỉnh Long An tăng 16,07%; xã Hưng Tây, tỉnh Nghệ An tăng 15%.

Năm 2017, Trung ương Hội đã phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện vùng Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Các cấp Hội đã tổ chức được 25.258 buổi truyền thông, tập huấn, hội nghị và tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội ở cộng đồng cho hơn 3 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân ở địa bàn nông thôn; đăng tải hơn 12.000 tin, bài về công tác BHXH tự nguyện và BHYT trên Bản tin nội bộ và trên Website của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Các cấp Hội đã xây dựng được 2.790 mô hình BHYT toàn dân. Hiện nay, 30 tỉnh, thành phố có đại lý thu BHXH, BHYT do Hội Nông dân trực tiếp phối hợp thực hiện và đã thành lập được 4.058 đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; vận động được hơn 9 triệu hội viên, nông dân tiếp tục tham gia và tham gia mới BHYT hộ gia đình và vận động được gần 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong 05 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được hàng nghìn cuộc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, thành Hội, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của nông dân để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp tháo gỡ; nắm bắt được những trường hợp lạm dụng quỹ BHYT, BHXH để thông báo với cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời.

Qua quá trình phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Hội Nông dân Việt Nam rút ra được một số bài học kinh nghiệm, giúp cho quá trình truyền thông, thực hiện chính sách BHYT ngày càng hiệu quả hơn.

Thứ nhất, muốn tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT thì cần làm tốt công tác truyền thông, vận động để người dân hiểu được tính ưu việt, sự cần thiết của chính sách BHXH, BHYT từ đó tự giác tham gia. Do đó, các cấp Hội xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện và thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân.

Thứ hai, cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu về các chế độ, chính sách và hỗ trợ các thủ tục tham gia BHXH, BHYT. Chính vì vậy, Hội đã chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cấp cơ sở đề vừa tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm đại lý BHXH, BHYT.

Thứ ba, cần phải đa dạng hóa các hình thức truyền thông, thực tế trong thời gian qua Trung ương Hội đã triển khai nhiều hoạt động khác nhau. Điển hình như tổ chức các hội nghị đối thoại, hội thi và lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội và truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng của Hội.

Thứ tư, để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao, thì cần phải có đội ngũ cán bộ và bộ máy làm bài bản, được đào tạo đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm công tác này. Các nội dung truyền thông cần phải thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với trình độ của từng nhóm đối tượng truyền thông.

Thứ năm, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội và các ban, ngành có liên quan, sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng./.

Trọng Nghĩa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam