Phú Thọ: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn, an toàn khu

16/04/2020 23:50:17
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 680/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG về việc Cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Trường hợp các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về BHXH và An sinh xã hội khác, trừ hỗ trợ đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một trong các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện Chương trình này có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg. Việc người dân sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 vẫn tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhóm đối tượng này, giúp họ thoát khỏi bẫy nghèo và gánh nặng tài chính trong trường hợp không may bị ốm đau, bệnh tật.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ cũng ban hành Văn bản số 1356/UBND-KGVX ngày 03/04/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04 - 05/2020 qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh phối hợp chi trả đẩy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, an toàn tiền mặt và sự an toàn cho người hưởng, tránh tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện phòng dịch. Cụ thể, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04 - 05/2020 vào cùng kỳ chi trả của tháng tháng 04/2020: Người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản ATM sẽ được chuyển tiền của 02 tháng vào tài khoản cá nhân ngày 16/04/2020, số còn lại có thể nhận theo hình thức chi trả trực tiếp tại nhà. Trường hợp người hưởng có yêu cầu nhận tiền tại điểm giao dịch của Bưu điện, cơ quan Bưu điện sẽ hướng dẫn và thực hiện chi trả cho người hưởng tại các bưu cục, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Trường hợp người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nếu có), cơ quan Bưu điện xin ý kiến Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Phú Thọ để phối hợp với chính quyền địa phương chi trả kịp thời đảm bảo an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam