Phụ trách địa chính có tính là thời gian tham gia BHXH không?

26/02/2019 17:00:10
Một bạn đọc hỏi: Bố tôi xuất ngũ năm 1983. Từ năm 1985 đến năm 1997, bố tôi phụ trách địa chính kiêm Bí thư Chi bộ ấp. Năm 1998, bố tôi làm Phó Chủ tịch Hội nông dân. Từ tháng 01/1999 đến năm 2001, làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, có tham gia BHXH. Vậy, từ năm 1985 đến năm 1997, có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

“Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 01/01/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH”.

Trường hợp của bố bạn, có thời gian công tác ở xã từ năm 1985 đến năm 1997 phụ trách địa chính, kiêm Bí thư Chi bộ ấp (thời gian này không công tác liên tục đến ngày 01/01/1998); thời gian năm 1998 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã không thuộc chức danh quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Vì vậy, thời gian công tác ở xã từ năm 1985 đến năm 1997 của bố bạn không đủ điều kiện để tính là thời gian đã đóng BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam