Phú Yên: 62 hợp tác xã tham gia BHXH cho xã viên

24/07/2019 10:01:15
Ngày 23/07/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện Lãnh đạo 01 số Bộ, ngành làm việc với tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

(Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, 06 tháng đầu năm 2019, kinh tế-xã hội của Phú Yên cơ bản ổn định và có bước phát triển. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều trên 50% kế hoạch năm 2019 và tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của Phú Yên tăng 9,2%, cao hơn nhiều so với mức 6,76% của cả nước; thu ngân sách là 3.330 tỷ đồng, đạt 61% dự toán; hơn 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh đạt bình quân 15,84 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Hiện toàn tỉnh có 191 hợp tác xã và 01 Liên hiệp Hợp tác xã, 43% hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, 62 hợp tác xã tham gia BHXH cho xã viên, giúp cho xã viên – là những người nông dân - có lương hưu trong tương lai, góp phần tích cực nâng độ bao phủ BHXH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhìn chung, cả nước mới khoảng 25% tổng số hợp tác xã đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho xã viên; vì vậy, việc 62/191 hợp tác xã ở Phú Yên tham gia BHXH cho xã viên có ý nghĩa xã hội rất lớn.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam