Phú Yên: Thí điểm mô hình truyền thông, tư vấn trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện theo nhóm nhỏ đối tượng

05/07/2018 15:25:48
Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình truyền thông, tư vấn trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện cho nhóm nhỏ đối tượng có tiềm năng tại cơ sở.

Cụ thể, trong 5 ngày từ 26-30/6/2018, BHXH tỉnh triển khai mô hình truyền thông, tư vấn trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện cho nhóm đối tượng có tiềm năng do đại lý thu các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đông Hòa lựa chọn. Khác với các buổi đối thoại, tuyên truyền trước đây thực hiện với quy mô lớn có từ 80-120 tham dự thì buổi đối thoại, tuyên truyền đợt này thực hiện theo hình thức nhóm nhỏ, quy mô từ 20-25 người tham dự và đa phần ở độ tuổi từ 15-45.

Nội dung tuyên truyền đi sâu vào giới thiệu, tư vấn chế độ, chính sách kết hợp trình bày ngắn gọn những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện như: Mức đóng, mức hưởng, những ưu việt của BHXH tự nguyện so với các hình thức gửi tiết kiệm và loại hình bảo hiểm thương mại để đối tượng dần thay đổi nhận thức; đồng thời, trong quá trình tuyên truyền có sự tương tác qua lại giữa báo cáo viên và đối tượng kết hợp các ví dụ minh họa thực tế để thuyết phục đối tượng được tuyên truyền, vận động./.

Trần Đoàn

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam