Pleiku, Gia Lai: Nâng cao hiệu quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

08/07/2019 07:18:01
UBND thành phố Pleiku, Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc trích chuyển, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn.

(ảnh minh họa)

Theo đó, UBND thành phố Plieku chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với BHXH thành phố, phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố hướng dẫn các trường học trên địa bàn chưa có cán bộ y tế hoặc có cán bộ y tế nhưng chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh (chưa có chứng chỉ hành nghề) ký hợp đồng với cơ sở y tế (Trạm Y tế các xã, phường hoặc phòng khám đa khoa …), cá nhân có đủ điều kiện khám chữa bệnh để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho học sinh, sinh viên đúng theo quy định. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên; thực hiện thanh quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định.

BHXH thành phố: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường học chưa có cán bộ y tế hoặc có cán bộ y tế nhưng chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh ký hợp đồng với cơ sở Y tế (Trạm Y tế các xã, phường hoặc phòng khám đa khoa …), cá nhân có đủ điều kiện khám chữa bệnh để thực hiện CSSKBĐ cho học sinh, sinh viên. Thực hiện việc trích chuyển kinh phí và hướng dẫn các trường học sử dụng kinh phí CSSKBĐ đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với phòng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí CSSKBĐ cho học sinh, sinh viên đảm bảo đúng quy định.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố: Hướng dẫn Trạm Y tế xã, phường và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc ký hợp đồng với các trường học trên địa bàn để thực hiện CSSKBĐ cho học sinh, sinh viên đúng theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên; Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.

 

Đan Hà 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam