Qua thanh tra, kiểm tra thu về gần 26 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH

12/08/2019 09:10:39
Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, tính đến cuối tháng 07/2019, qua thanh tra, kiểm tra đã thu về gần 26 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tính đến tháng 07/2019, Vụ thanh tra, kiểm tra, BHXH Việt Nam đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn 07 tỉnh (Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cao Bằng); phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai và Phú Thọ. Đến nay đã có kết luận thanh tra tại BHXH 06 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Cà Mau, Phú Yên, Bình Dương).

Qua đó đã phát hiện 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN những chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 5.457,3 triệu đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 12.713,1 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 67.296,7 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 25.963,1 triệu đồng.

Tại BHXH địa phương, tính đến hết 15/07, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12.744 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 4.738 đơn vị; kiểm tra tại 5.475 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 2.531 đơn vị. Kết quả phát hiện 15.771 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN những chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 59.134,1 triệu đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 13.149,4 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.606.917,5 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 475.762,4 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã ban hành 392 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 17.236,3 triệu đồng, trong đó đã thu 7.662,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, trong tháng 7/2019, tổng số các đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 710/13.156 đơn vị, đạt tỷ lệ 5,4% so với đơn vị thuộc diện phải thanh tra.

Tuy nhiên, đến số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là 6.803 tỷ đồng, chiếm 1,79% số phải thu. Do vậy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, Vụ Thanh tra và Kiểm tra và BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ đọng; tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phải xử phát vi phạm hành chính. Hằng tháng, bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu những tháng trước theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN… BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát khai thác triệt để cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp...  phấn đấu trung bình mỗi tháng giảm 0,5% nợ đọng xác định theo số thu./.

 Thái Dương

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam