Quảng Bình: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đối tượng BHXH, BHYT

10/09/2019 09:20:59
Mới đây, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình đã có có văn bản số 121/BCĐ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 06 tháng cuối năm 2019

Tính đến hết tháng 8/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc của tỉnh Quảng Bình giảm 1.018 người; số người tham gia BHYT giảm 46.124 người so với năm 2018. Để đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung trọng tâm:

Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với địa bàn được Trưởng Ban chỉ đạo phân công phụ trách.

BHXH tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả đến tất cả người dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp có chênh lệch về số lao động kê khai thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân và người sử dụng lao động; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nói riêng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Lao động Thương binh và xã hội cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật BHXH đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiêp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng và ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác BHYT học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và truyền thông về chính sách BHXH, BHYT (đặc biệt là truyền thông về chính sách BHYT đối với các xã ven biển); thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp huyện.../.

Đinh Thái Quang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam