Quảng Bình: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

11/12/2019 14:38:31
Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Tính đến hết tháng 11/2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN tại Quảng Bình là 1.620.839 triệu đồng, đạt 87% chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Cụ thể, hiện toàn tỉnh có 2.726 đơn vị ngoài Nhà nước tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 23 đơn vị so với tháng 11/2019; qua, đó phát triển được 72 lao động. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 68.059 người, đạt 95% so với kế hoạch BHXH tỉnh, tăng 94 người so với tháng 11/2019; tham gia BHXH tự nguyện là 12.947 người, tăng 805 người so với tháng trước, đạt 97% kế hoạch BHXH tỉnh (04 đơn vị vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2019 là BHXH các huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy). Tham gia BHTN có 59.042 người, tăng 136 người so với tháng trước, đạt 98% so với kế hoạch BHXH tỉnh. Tham gia BHYT là 778.118 người, đạt 93% so với kế hoạch BHXH tỉnh và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 87%, tăng 3.764 người so với tháng trước. Tính đến ngày 30/11/2019 có 18.295 học sinh lớp 01 tham gia BHYT, đạt 98%. Tổ chức 199 hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp; qua đó, vận động được 6.166 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.472 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó, BHXH cấp huyện tổ chức 81 hội nghị, vận động được 2.783 người tham gia BHXH tự nguyện; Bưu điện cấp huyện tổ chức 118 hội nghị, vận động được 3.383 người tham gia BHXH tự nguyện.

Xác định tháng 12 là tháng trọng điểm để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng yêu cầu các Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó chú trọng vận động đối tượng tham gia BHYT đối với người hết thời gian được đóng 100% kinh phí tham gia BHYT từ nguồn đền bù thiệt sự cố môi trường biển. Hoàn thành rà soát dữ liệu các đơn vị doanh nghiệp từ cơ quan Thuế để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ động; triển khai quy trình xử lý gian lận BHXH, BHYT, BHYT theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tiếp tục đăng tải danh sách các đơn vị nợ lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm việc đề nghị Sở Tài chính chuyển kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện kịp thời theo đúng quy định. Tiếp tục tăng cường công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, kết hợp giám định chủ động và giám định điện tử; tập trung kiểm tra, rà soát các nội dung cảnh báo trên Hệ thống thông tin BHYT, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi khám, chữa bệnh để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Tổ chức kiểm tra định kỳ và tập trung kiểm tra đột xuất người bệnh BHYT điều trị nội trú trong và ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ tại các cơ sở KCB BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động và  phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, BHXH tỉnh tổ chức tập huấn công tác An toàn thông tin mạng Ngành BHXH, do Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Dũng khái quát một số nội dung chính như: Giới thiệu chung về mạng; Tổng quan An toàn thông tin của Ngành BHXH; Giải pháp đảm bảo An toàn thông tin Ngành BHXH trong thời gian tới; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Thông qua tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh nắm được cơ bản nguy cơ mất an toàn thông tin để từ đó có những giải pháp đảm bảo An toàn thông tin mạng Ngành BHXH.

Huy Hương (BHXH tỉnh Quảng Bình)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam