Quảng Bình: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông phát triển BHXH, BHYT

27/04/2020 12:54:11
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BHXH tỉnh Quảng Bình xác định tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Quý II/2020 vừa được tổ chức mới đây.

Trong Quý I/2020, BHXH tỉnh Quảng Bình đạt được một số kết quả đáng khích lệ: 67.503 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,3% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 13.149 người, đạt 58,61% kế hoạch; tham gia BHTN là 58.839 người; tham gia BHYT là 769.238 người, đạt 93,4% kế hoạch. Trong quý, tổng thu là 439.635 triệu đồng, đạt 21,52% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, vượt 0,02% so với tiến độ thu phải đạt đến hết tháng 03/2020. Tổng số nợ tính đến hết Quý I/2020 chiếm 6,82% số phải thu, giảm 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết kịp thời, đúng quy định hàng nghìn lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn, hàng tháng, trợ cấp BHXH 01 lần. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân đi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thảo luận sôi nổi các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Quý II/2020, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Bình. Trong các Quý tiếp theo, BHXH tỉnh tiếp tục bám sát chương trình trọng tâm công tác năm 2020, chú trọng đổi mới phương thức làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính từ hình thức trực tiếp qua hình thức điện tử để phù hợp với tình hình dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đa chiều về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện ở cơ sở.         

Đinh Thái Quang (BHXH tỉnh Quảng Bình)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam