Quảng Nam: Tăng cường các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

13/09/2019 16:37:23
Ngày 26/08/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 2715/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, nhằm khẩn trương hoàn thành các mục tiêu được giao trong những tháng cuối năm, nhất là số phát triển BHXH tự nguyện.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khoa giáo – Văn xã làm Trưởng ban, Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban và 06 thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chiến lược, chủ trương, chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh là cơ quan đầu mối, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng một lần và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Tính đến hết tháng 8/2019, BHXH tỉnh Quảng Nam đã vận động được 178.983 người, trong đó tăng mới được 838 người tham gia BHXH bắt buộc; có 4.319 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng mới được 289 người  so với tháng 07/2019; số người tham gia BHTN tăng 1.022 người trong tháng 8/2019, nâng tổng số người tham gia BHTN của tỉnh lên 159.901 người. Số người tham gia BHYT là 1.416.868 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 94%.

Trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh Quảng Nam tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo được tiến độ thu và giảm nợ đọng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp với ngành Thuế, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động đã đi vào hoạt động, nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để có kế hoạch mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 – 2020; phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam