Quảng Ngãi: Đoàn Kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp khảo sát tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

16/09/2019 09:29:30
Ngày 12/09/2019, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp có buổi làm việc với các Sở, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Từ những kết quả đạt và tồn tại, hạn chế rút ra trong quá trình thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Quảng Ngãi kiến nghị, đề xuất 01 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác BHXH, BHYT, BHTN, có thể kể đến cần tăng cường rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao năng lực tham mưu của các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định chiến lược phát triển BHXH, BHYT, BHTN... Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, kịp thời tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn  Kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp ghi nhận và khẳng định Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời, theo đúng thẩm quyền, đáp ứng quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo An sinh xã hội.

Cùng ngày, BHXH tỉnh Quảng Ngãi - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền, vận động pháp luật về BHXH, BHYT cho “nhóm nòng cốt” gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 15 xã, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận của 91 thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đức Phổ. ​Tại Hội nghị, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, Tổ dân phố được phổ biến, làm sâu thêm 01 số nội dung của Luật BHYT, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH, BHTN... Qua đó, giúp cho “nhóm nòng cốt” nắm bắt, hiểu sâu hơn về các văn bản nêu trên, có thêm căn cứ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến BHYT, BHXH, BHTN cho nhân dân, người lao động; đồng thời, tham gia giải đáp thắc mắc, hòa giải đúng, kịp thời mâu thuẫn của người dân ở địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, BHYT, BHXH, BHTN nói riêng trong cộng đồng dân cư.

Lan Lê - Thái Bảo

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam