Quãng Ngãi: Sớm đạt và vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

19/11/2019 13:51:59
Với nhiều giải pháp, BHXH tỉnh Quảng Ngãi sớm đạt và vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2019 với hơn 6.500 người tham gia, đạt trên 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

BHXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đại lý thu

Trong năm 2019, BHXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều biện pháp phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Chú trọng đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý thu tại các địa phương để mở rộng mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền BHXH, BHYT; hiện toàn tỉnh có 114 Đại lý thu với 497 điểm thu và 639 nhân viên Đại lý thu) ... Từ đầu năm đã phối hợp với Bưu điện tổ chức các cuộc Hội nghị khách hàng và ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh để phát triển mới đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến hết tháng 10/2019, cơ quan BHXH đã phối hợp với Bưu điện đã tổ chức 198 hội nghị khách hàng và đã có 4.555 người tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Quảng Ngãi là: 6.513 người đạt 100,04%.

 

Hồ Thủy 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam