Quảng Ngãi: Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng mạnh sau 10 năm

20/11/2019 13:59:02
Với việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, sau 10 năm, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Quảng Ngãi có bước tăng trưởng đáng kể.

Đào tạo tập huấn đại lý thu BHXH, BHYT tại Quảng Ngãi

Năm 2009, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 609.832 người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt 50,11%; đến cuối tháng 9/2019, toàn tỉnh có 1.178.067 người tham gia tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh là 91,8% dân số, đạt và vượt 3,8% so với chỉ tiêu năm 2019 Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, đạt và vượt chỉ tiêu giao tại Quyết định số 583/ QĐ-UBND là 2,39%.

Số lượt người được khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo cũng tăng qua các năm. Năm 2009 có 819.000 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với chi phí 110.869 tỷ đồng, đến tháng 9/2019 có 1.356.794 lượt người KCB BHYT, tăng hơn 1,6 lần so với năm 2009, tổng chi phí KCB BHYT là 515.176 tỷ đồng.

Tôi được biết, từ năm 2013 đến nay, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã phân cấp công tác giám định BHYT cho 14/14 huyện, thành phố để công tác kiểm soát chi phí KCB được chặt chẽ, kịp thời. Quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh từ năm 2009- 2016 đảm bảo cân đối, có kết dư.

Đến nay 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện kết nối liên thông và chuyển dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH. Thông qua hệ thống này, kiểm tra trực tiếp với cơ sở dữ liệu thẻ do cơ quan BHXH cấp, tránh được tình trạng lạm dụng thẻ, kiểm soát lạm dụng trong thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; hai ngành Y tế và BHXH đã phối hợp tốt trong việc quản lý thông tuyến và thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán dựa trên hệ thống thông tin giám định thuận lợi, kịp thời…

Để hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng, nhà nước tại Chỉ thị, tỉnh Quảng Ngãi xác định 8% dân số còn lại chưa tham gia BHYT chủ yếu tập trung ở nhóm hộ gia đình.

Trao đổi về những định hướng phát triển BHYT thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 21-NQ/ TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; Quyết định số 1167/QĐTTg, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt 95% dân số tham gia BHYT.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, Ban, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức đúng, đầy đủ hơn các quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ của các Nghị quyết, Chỉ thị về BHYT. Xác định tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống An sinh xã hội để từ đó xây dựng kế hoạch triển khai đối với cơ quan, đơn vị mình.

Cơ quan BHXH cần phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tập trung khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT; chú trọng phát triển BHYT hộ gia đình, BHYT hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng được giao.  Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHYT; chú trọng thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời cùng với ngành Y tế theo dõi, triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, quản lý thực hiện có hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT hàng năm theo quy định; tăng cường công tác giám định, có biện pháp ngăn ngừa, chống lạm dụng, lãng phí quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT mở rộng các DVKT tại đơn vị, hạn chế việc chuyển tuyến lên tuyến trên đối với các bệnh thuộc tuyến chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tỉnh để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh theo quỹ được sử dụng; phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định để nguồn thuốc cung ứng trong khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo về chất lượng, hợp lý về giá cả. Đặc biệt, phối hợp với BHXH tỉnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

UBND các huyện, thành phố quan tâm về khả năng cân đối quỹ BHYT của địa phương mình; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đề xuất các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện tốt việc tuyên truyền cũng như giải quyết những vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng; tăng cường công tác quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT./.

Hồ Thủy 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam