Quảng Ninh: 100% người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời

23/04/2019 10:19:35
Để chăm lo cho 19.000 người khuyết tật, trong những năm qua, Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực cho các hoạt động trợ giúp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn và hàng năm của địa phương. Về công tác chăm sóc sức khỏe, 100% người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời; dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân nói chung, người khuyết tật nói riêng tại các cơ sở khám, chữa bệnh được cải thiện.

(Ảnh minh họa)

Cùng với các chính sách của Trung ương, các cơ chế chính sách riêng của Quảng Ninh về chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, giáo dục, vui chơi giải trí, giải quyết chế độ chính sách nhằm trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật dần đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng từng bước được cải thiện. Các cấp, các ngành luôn tạo điều kiện để người khuyết tật thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, không phân biệt đối xử, tạo mọi điều kiện để người khuyết tật hòa nhập với đời sống xã hội. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ theo quy định của Trung ương (mức chuẩn trợ cấp xã hội của Quảng Ninh là 350.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức của Trung ương là 270.000 đồng/tháng). Số người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là hơn 11.153 người; trong đó, người khuyết tật đặc biệt nặng là 2.729 người; người khuyết tật nặng là 8.424 người.

Trong tổng số 19.000 người khuyết tật, có khả năng lao động là 3.367 người, chiếm 17,5%; không có khả năng lao động là 15.918 người (82,5%); có việc làm ổn định khoảng 1.000 người và không có việc làm tới 16.406 người. Trong công tác hỗ trợ lao động học nghề cho người khuyết tật, mỗi năm, Quảng Ninh bố trí kinh phí hỗ trợ lao động học nghề từ trung bình 10 - 15 tỷ đồng; thành lập Quỹ Việc làm dành cho người khuyết tật, đến nay, vận động thành lập và có quyết định công nhận 10 cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, tạo việc làm cho hơn 200 lao động người khuyết tật với mức thu nhập hàng tháng từ 2,5 - 3,5 triệu đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và giáo dục cho người khuyết tật được quan tâm; 100% người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng đều được cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời; việc cung ứng các dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân nói chung, NKT nói riêng tại các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện (cải cách thủ tục hành chính nhanh chóng cho người khuyết tật, bố trí riêng bàn khám bệnh, ưu tiên dành cho người khuyết tật được nằm giường riêng tại các khoa điều trị nội trú trong những thời điểm đông bệnh nhân...). Hằng năm, các Trạm y tế trong tỉnh đều tiến hành thống kê, lập danh sách người khuyết tật nặng trên địa bàn xã, phường, thị trấn để lập hồ sơ theo dõi, quản lý tình trạng sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người khuyết tật. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện công tác khám sàng lọc phát hiện người khuyết tật vận động tại cộng đồng; tổ chức phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ chỉnh hình và điều trị cho người khuyết tật.

Hà Châu - Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam