Quảng Ninh: Triển khai đợt cao điểm truyền thông BHXH toàn dân

11/05/2020 13:27:42
Thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH trên địa bàn tỉnh, vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 1138/KH-BHXH tổ chức đợt cao điểm truyền thông “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”.

Theo đó, BHXH tỉnh Quảng Ninh triển khai các hoạt động tuyên truyền “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tháng 5/2020 gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nội dung tập trung truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tuyên truyền, vận động có trọng điểm hướng vào nhóm đối tượng có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể, hộ gia đình làm nông nghiệp, trang trại, dịch vụ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tuyên truyền ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT gắn với truyền thông nội dung chính sách, quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT được hưởng, các dịch vụ hỗ trợ được trợ giúp, hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến đời sống, xã hội. Truyền thông về ý nghĩa, giá trị trước mắt và lâu dài của chế độ BHXH nhất là chế độ hưu trí, tử tuất để người lao động không lựa chọn nghỉ BHXH một lần.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam