Quảng Trị: Hoàn thành việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

05/10/2018 11:07:45
Tại thời điểm 30/9/2018, BHXH tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 100% việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Chất lượng sổ BHXH bàn giao, dữ liệu trên phần mềm, hồ sơ lưu trữ đảm bảo đúng quy trình và quy định của BHXH Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, BHXH huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Báo, Đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Để công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thuận lợi, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện thực hiện việc trả sổ BHXH cho người lao động qua dịch vụ Bưu chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để việc trả sổ BHXH cho người lao động được kịp thời.

Đồng thời, về phía BHXH tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện; thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu rà soát, bàn giao sổ BHXH; tổ chức tập huấn, hướng dẫn BHXH các huyện, các đơn vị sử dụng lao động quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH; phát động phong trào thi đua bàn giao sổ BHXH cho người lao động, tập trung tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Vào thời gian cao điểm, nhiều công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh đã không quản ngày đêm, làm thêm vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật để kịp thời bàn giao sổ BHXH đến tận tay người lao động.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Đặc biệt, phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của toàn thể công chức, viên chức, lao động BHXH tỉnh Quảng Trị, công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến ngày 31/12/2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành 83% tiến độ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, vượt 23,1% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam.

Đến thời điểm 30/03/2018, tỷ lệ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn đạt 99,76%, BHXH tỉnh Quảng Trị là đơn vị đứng thứ hai toàn quốc về công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Và tại thời điểm 30/9/2018, BHXH tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 100% việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn.                  

              Nguyễn Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam