Quảng Trị: Tích cực chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

18/03/2020 16:10:45
Vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2019 và giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2020.

Năm 2019, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có 5.101 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,24% so với kế hoạch; 1.733 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 882 người so với năm 2018, đạt trên 186% so với kế hoạch được giao; độ bao phủ BHYT đạt tỷ lệ 89,64% dân số toàn huyện. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 155,193 tỷ đồng, tăng 15,654 tỷ đồng so với năm 2018, đạt 106,7% so với kế hoạch.

Năm 2020, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, BHXH huyện đề ra tiếp tục tham mưu và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ở mức thấp nhất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cho nhiều đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện và các cấp ủy Đảng, chính quyền duy trì việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cơ quan BHXH xác định tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên Báo, Đài địa phương, phát thanh trên loa truyền thanh đến từng thôn, xóm và các khóm, phố để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, từng người dân về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT; tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích; tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án phù hợp để tổ chức các buổi Hội nghị tuyên truyền trực tiếp, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam trao tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam cho tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019; tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT năm 2019.

Trước đó, UBND các huyện Gio Linh, Triệu Phong và Thị xã Quảng Trị đã có Văn bản chỉ đạo tăng cường phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; ban hành Kế hoạch Phát triển người tham gia BHXH, BHYT và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng, Ban liên quan; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2020 cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã để tổ chức thực hiện.

Nguyễn Đức (BHXH tỉnh Quảng Trị)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam