Quảng Trị: Tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN cho 200 doanh nghiệp, đơn vị

12/03/2019 16:59:44
Ngày 11/03/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN cho gần 200 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phạm Trường Giang; đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ BHXH, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thông tin, phổ biến cho đại biểu nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Bên cạnh đó, thông tin một số chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động khi tham gia BHXH như Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam; việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ; các chế độ BHXH mà người lao động được hưởng khi tham gia BHXH... và chính sách BHTN được quy định tại Luật Việc làm (tham gia và đóng BHTN, các chế độ BHTN, quyền và trách nhiệm của các bên trong thực hiện chính sách BHTN).

Tại phần thảo luận, các vấn đề liên quan đến việc xây dựng thang bảng lương đối với người lao động; quy định chức danh bệnh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; quy định về chế độ thai sản và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHTN... được đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh thông tin, giải đáp tận tình, tạo sự thống nhất chung trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Nguyễn Đức (BHXH tỉnh Quảng Trị)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam