Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Thụy Sĩ (SUVA) tròn 100 tuổi

03/10/2018 09:02:10
Nửa cuối thế kỷ 19, công nghiệp hóa dẫn đến các vấn đề xã hội ở Thụy Sĩ như nghèo đói lan rộng; việc làm và điều kiện làm việc trong nhà máy của công nhân khắc nghiệt và nguy hiểm; người bị ốm hoặc bị tai nạn đều không được bảo hiểm.

Tuy nhiên, năm 1900, các cử tri Thụy Sĩ từ chối thông qua một đạo luật về BHYT bắt buộc và bảo hiểm tai nạn một cách kiên quyết. Do vậy, mãi đến năm 1912, Thụy Sỹ mới có luật  hiểm y tế bắt buộc.

Năm 1918, Quỹ SUVA bắt đầu đi vào hoạt động. Những công ty có người lao động thuộc nhóm việc làm có rủi ro cao về tai nạn lao động hoặc bênh nghề nghiệp đều bắt buộc tham bảo hiểm. Sau đó, SUVA đã chủ động tiến hành giải pháp phòng ngừa rủi ro và phục hồi chức năng cho công nhân sau tai nạn. Hệ thống bảo hiểm này tách biệt hai loại hình bảo hiểm: Ốm đau và tai nạn lao động, bất luận  nguyên nhân tại nạn.

Năm 1984, SUVA mất vị thế độc quyền về bảo hiểm tai nạn bắt buộc (ngoại trừ các ngành công nghiệp và xây dựng). Các công ty bảo hiểm khác tham gia thị trường cũng thực hiện  bảo hiểm tai nạn lao động, phi tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, SUVA vẫn là cơ quan bảo hiểm lớn nhất ở Thụy Sĩ, 2/3 số người lao động Thụy Sĩ đang tham gia bảo hiểm của SUVA.

Quỹ SUVA là hình thức phúc lợi xã hội đầu tiên của Thụy Sĩ. Ngày nay, vẫn là một phần quan trọng của hệ thống An sinh xã hội. Quỹ này được tổ chức như một cơ quan độc lập theo luật công, không được ngân sách hỗ trợ. Lợi nhuận được trả lại cho người tham gia bảo hiểm dưới hình thức giảm trừ mức phí tham gia cho người lao động.

Vụ Hợp tác Quốc tế (BHXH Việt Nam)

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam