Quỹ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia về hưu trí, chăm sóc sức khỏe, y tế, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro cho người lao động

17/02/2020 15:10:03
Đây là đánh giá của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và nhiệm vụ công tác năm 2020 của BHXH Việt Nam diễn ra sáng ngày 15/2/2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phát triển BHXH, BHYT luôn là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước; trong những năm qua, mục tiêu phát triển BHXH, BHYT luôn là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước, hướng tới thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Đánh giá kết quả sau 25 năm hình thành và phát triển, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam nhận định, Quỹ BHXH đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng, số người được hưởng BHXH, BHYT không ngừng tăng lên. Số người tham gia BHXH tăng từ 2,5 triệu người năm 1995 lên gần 15,8 triệu người (tăng 6,32 lần); số người tham gia BHYT tăng từ 7,1 triệu người năm 1995 lên 85,9 triệu người tham gia BHYT (tăng 12 lần), bao phủ 90% dân số, vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2019 ước tính có 3,27 triệu người hưởng chế độ BHXH, hơn 11,5 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, phục hồi sức khỏe và 186 triệu lượt người được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Kết quả thực hiện số thu các quỹ BHXH, BHYT liên tục tăng hàng năm. Số thu BHXH tăng từ 788,5 tỷ đồng năm 1995 lên 49.914 tỷ đồng năm 2010; tăng lên 148.375 tỷ đồng năm 2015 và đến năm 2019 khoảng 245.000 tỷ đồng, tăng 310 lần so với năm 1995. Số thu BHYT tăng từ 2.110 tỷ đồng năm 2004 lên 59.669 tỷ đồng vào năm 2015 và tăng lên 104.807 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Số nợ BHXH, BHYT phải tính lãi giảm dần qua các năm, số nợ BHXH năm 2019 giảm xuống còn khoảng 6.000 tỷ đồng (bằng 1,6% tổng số phải thu), mức thấp nhất trong lịch sử 25 năm phát triển Ngành.

Điều này cho thấy việc thực thi chính sách pháp luật BHXH, BHYT trong toàn xã hội đang có những chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội cũng như giá trị nhân văn khi đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động. 

Quỹ BHXH, BHYT luôn được sử dụng đúng mục đích; được quản lý công khai, minh bạch dưới sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan; kết quả thanh tra, kiểm toán hàng năm cho thấy việc quản lý, sử dụng quỹ BHXH, BHYT luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm. Quy mô các quỹ bảo hiểm tăng qua từng năm, khẳng định tính bền vững, đảm bảo cân đối trong dài hạn. Nhờ đó, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng quản lý, người lao động và Nhân dân ngày càng yên tâm, tin tưởng vào BHXH Việt Nam trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng cho rằng, hoạt động đầu tư quỹ ngày càng hoàn thiện, an toàn, hiệu quả. Số dư đầu tư lũy kế các quỹ BH năm 2019 đạt trên 800.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015. Lãi thu từ đầu tư năm 2019 đạt trên 47.000 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Lãi thu từ đầu tư hằng năm đều tăng, lãi suất đầu tư bình quân luôn vượt cao so với chỉ số lạm phát, quỹ BHXH, BHYT được đầu tư an toàn, bảo toàn giá trị và tăng trưởng.

Kết quả thực hiện các chính sách lĩnh vực BHXH, BHYT trong 25 năm qua cho thấy sự đổi mới về cơ chế tài chính đối với Quỹ BHXH, BHYT là một định hướng đúng đắn. Quỹ BHXH, BHYT tách độc lập khỏi NSNN, được quản lý theo nguyên tắc thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần (quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN). Đặc biệt, qua 2 lần cải cách chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa quan trọng, là bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh cải cách tổng thể các chính sách xã hội trong thời gian tới.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động của BHXH Việt Nam luôn được sự giám sát, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý với các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan bảo đảm hoạt động của BHXH việt Nam minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Thay mặt Hội đồng quản lý, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao và biểu dương thành tích của các toàn thể cán bộ CCVC, người lao động trong suốt thời gian vừa qua. Bên cạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm về hưu trí, chăm sóc sức khỏe, y tế, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro cho người lao động, quỹ BHXH, BHYT còn là một nguồn tài chính quan trọng và trở thành công cụ tài chính có hiệu quả tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của NSNN, tham gia đầu tư vào một số dự án trọng điểm quốc gia, hỗ trợ Chính phủ trong thực hiện chính sách tài chính vĩ mô, ổn định tài chính quốc gia, cơ cấu lại nợ công, tiết kiệm chi phí vay ODA, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Để thực hiện quan điểm chỉ đạo trên của Đảng, đồng thời để phục vụ người lao động và Nhân dân ngày càng tốt hơn, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng đề nghị, toàn Ngành nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền xây dựng các giải pháp tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đa dạng hóa các hình thức tham gia Quỹ phù hợp với khả năng đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia Quỹ.

Bên cạnh đó nghiên cứu đổi mới hình thức đầu tư nguồn tài chính của Quỹ với mục tiêu bảo tồn và phát triển có hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ, theo hướng đổi mới cơ cấu đầu tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bênh cạnh việc tiếp tục các hình thức đầu tư truyền thống vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng, gửi ngân hàng,… như thời gian qua cần nghiên cứu đề xuất để Quỹ tham gia vào các dự án đầu tư có trọng điểm của nhà nước, tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp có hiệu quả thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp, nghiên cứu để từng bước tham gia vào thị trường tài chính quốc tế,…

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, tạo điều kiện đảm bảo để BHXH Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng như mong muốn của người dân./.

 Thu Hồng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam