Quy định về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh

28/01/2016 17:23:48

Trần Thu Hà (Hà Nội): Tôi 35 tuổi, đã nghỉ việc trước khi sinh con, vừa qua được giải quyết hưởng chế độ thai sản nghỉ 06 tháng. Tôi được biết chính sách BHXH có chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, vậy tôi có thể đề nghị giải quyết hưởng chế độ này không?

Trả lời:
Luật BHXH quy định, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định, trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm trở lại làm việc mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 - 10 ngày trong một năm; mức hưởng bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ tại nhà, bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ tập trung; hồ sơ giải quyết hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe là danh sách đề nghị do người sử dụng lao động lập. Như vậy, trường hợp người lao động tại chức (đang công tác có tham gia BHXH), do sức khỏe còn yếu chưa đi làm được trong khoảng thời gian theo quy định thì được tiếp tục nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Còn đối với trường hợp đã thôi việc, hiện tại không có quan hệ lao động , pháp luật về BHXH không có quy định hướng dẫn để giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe./.

ThS.Lê Thị Thu Hương (Ban Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam