Quy định về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

23/01/2015 22:54:38
Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Trả lời:
Luật BHYT và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định:

Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp: Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định (không xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân; không có hồ sơ chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh; không có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh trong trường hợp tái khám) – quy định này được bổ sung tại Luật Sửa đổi.

Các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định thủ tục, mức thanh toán đối với các trường hợp thanh toán trực tiếp nêu trên.

Tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở viện phí theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc – quy định này được bổ sung tại Luật Sửa đổi./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam