Quý I/2019: Cả nước có 141.432 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

10/07/2019 19:41:17
Ngày 10/07/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo công bố Bản tin Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam Quý I/2019. Trong quý, cả nước có 141.432 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22.447 người (18,9%) so với cùng kỳ năm 2018 và giảm 24.687 người (14,9%) so với Quý IV/2018.

Quý I/2019, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng; tỷ lệ lao động làm công hưởng lương và thu nhập của người lao động tăng; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Trong quý, có 1.059 nghìn người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 3,28 nghìn người so với Quý IV/2018 và giảm 7,98 nghìn người so với cùng kỳ năm 2018. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các phiên giới thiệu việc làm thông qua các Trung tâm Dịch vụ việc làm với 272 phiên giao dịch việc làm, có 239.256 lượt người nhận được việc làm; đưa 32.343 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và thực hiện chế độ BHXH, BHTN.

Cả nước có 141.432 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 22.447 người (18,9%) so với cùng kỳ năm 2018 và giảm 24.687 người (14,9%) so với Quý IV/2018. Trong Quý I/2019, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 120.666 người; số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 279.784 người, trong đó số người được  giới thiệu việc làm là 32.425 người; số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 7.798 người.

Tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc trong Quý I/2019 là 14.795 nghìn người, tăng 875 nghìn người (5,9% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14.500 nghìn người, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHXH tự nguyện là 295 nghìn người, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 26,59% lực lượng lao động. Có trên 2,8 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH trong Quý I/2019, trong đó có 30.352 lượt người được howngr chế độ BHXH hàng tháng; 142.134 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần và 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam