Quý III/2019: Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương là 6,66 triệu đồng/tháng

02/10/2019 09:08:33
Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam hiện là 55,7 triệu người, tăng 211.700 người so với Quý II/2019 và tăng 263.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 09 tháng năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng.

(ảnh minh họa)

“Bức tranh” lao động - việc làm của Việt Nam trong 09 tháng năm 2019 – theo nhận định của Tổng cục Thống kê - có nhiều chuyển biến tích cực, biểu hiện ở số người có việc làm tăng; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; chất lượng lao động ngày một nâng cao và quan trọng, thu nhập của người lao động có xu hướng tăng dần.

Tính chung 09 tháng năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng; trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng. Xét theo trình độ lao động, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 09 tháng năm 2019 của lao động có trình độ trên Đại học trở lên là 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao động chưa học xong Tiểu học là 05 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng. Với nhóm “lãnh đạo trong các ngành, cấp và đơn vị” là 11,2 triệu đồng/tháng, tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm “nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 01 triệu đồng; nhóm “lao động giản đơn” là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 713.000 đồng. Về thuế thu nhập cá nhân, trong 09 tháng đầu năm 2019, bình quân mỗi ngày thu được 295,9 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân; trong đó, tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu nội địa hiện nay chiếm 9,68%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/09/2019 ước đạt 1,0287 triệu tỷ đồng, tăng 96.600 tỷ đồng so với tháng 08 và bằng 72,9% dự toán năm. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 111.000 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 139.700 tỷ đồng, 65,4%; công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 161.700 tỷ đồng, 66,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 39.200 tỷ đồng, bằng 56,9%; thu tiền sử dụng đất 13.400 tỷ đồng so với tháng 08, đạt 87.000 tỷ đồng, bằng 96,7%.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam