Quỹ Tín thác cho người lao động Brunie - ETF

01/10/2019 09:34:19
Như tin đã đưa, tại Hôi nghị ASSA 36, Quỹ tín thác cho người lao động Brunei đã tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 từ BHXH Việt Nam. Nhân dịp này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu đôi nét về tổ chức có vai trò quan trọng trong bảo đảm An sinh xã hội tại Brunei.

Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành ETF, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 -2020 phát biểu ra mắt các tổ chức thành viên

Brunei có khoảng trên 420.000 dân; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 01%/năm; lực lượng lao động có khoảng 206.100 người; tuổi thọ bình quân là 77,3; tổng số người tham gia BHXH là khoảng 156.000 người.

Chính thức được thành lập năm 1993, Quỹ tín thác cho người lao động Brunei – ETF nhằm giảm bớt gánh nặng chi trả lương hưu với Chính phủ Brunei. Theo quy định luật, việc tham gia đối với người lao động là bắt buộc, không phân biệt khu vực công hay tư.

Tổng số nhân viên của ETF là trên 230 người, với 219 đại lý, chi nhánh được phân bổ tại 14 quận, huyện.

Sự phát triển diện bao phủ BHXH tại Brunei từ năm 1993 đến 2018

ETF tham gia Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN – ASSA từ 20/4/2001 tại Hội nghị ASSA 7 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Kể từ đó cho đến nay, với vai trò là tổ chức An sinh xã hội duy nhất của Brunie, ETF luôn tích cực đóng góp cho các hoạt động của ASSA. Nhiệm kỳ 2018-2019, trên cương vị Phó Chủ tịch ASSA, ETF cùng với BHXH Việt Nam – Chủ tịch ASSA để lại nhiều dấu ấn thể hiện qua nhiều hoạt động được tổ chức, từng bước cụ thể hóa Tuyên bố chung ASSA. Tại hội nghị ASSA 36, theo cơ chế luân phiên, ETF giữ cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố chung ASSA và Kế hoạch hành động ASSA đã được xây dựng theo đề xuất của BHXH Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei – ETF bày tỏ quyết tâm: sẽ cố gắng làm tốt vai trò để đem lại lợi ích cho các tổ chức thành viên; tiếp tục phát huy, tổ chức nhiều hơn các hoạt động thiết thực trên tinh thần cùng hợp tác, từng bước cụ thể hóa những nội dung đã nêu trong hai văn kiện quan trọng của ASSA./.

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam