Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT

06/02/2015 20:47:18
Hỏi: Tổ chức, cá nhân đóng BHYT có quyền và trách nhiệm gì?

Trả lời:

Quyền của tổ chức, cá nhân đóng BHYT

1. Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  đóng BHYT

1. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT.

2. Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn.

3. Giao thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

4. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện BHYT của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia BHYT khi có yêu cầu của tổ chức BHYT, người lao động hoặc đại diện của người lao động.

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam