Quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT

05/02/2015 21:05:05
Hỏi: Người tham gia BHYT có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Trả lời:

Pháp luật BHYT quy định các quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT như sau:

Quyền của người tham gia BHYT:

1. Được cấp thẻ BHYT khi đóng BHYT.

2. Được đóng BHYT theo hộ gia đình tại đại lý BHYT trong phạm vi cả nước; được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 3. Được khám bệnh, chữa bệnh.

4. Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

5. Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ BHYT.

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

Nghĩa vụ của người tham gia BHYT:

1. Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ BHYT.

3. Thực hiện các quy định về xuất trình thẻ và các giấy tờ, hồ sơ có liên quan theo quy định khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do Quỹ BHYT chi trả./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam