Quyết tâm thực hiện thắng lợi BHYT học sinh, sinh viên

12/10/2017 08:41:49
Trong năm học 2016-2017, BHXH tỉnh Quảng Bình đã chuyển hơn 7,8 tỷ đồng kinh phí để các trường thực hiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, tổ chức công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực hiện sơ cứu tai nạn, ốm đau đột xuất, đưa học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh và hưởng các chế độ quyền lợi BHYT theo quy định; đặc biệt, giúp đỡ học sinh, sinh viên bị bệnh nặng được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong điều trị…

Cán bộ y tế học đường kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các em học sinh tại trường THCS số 2 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của BHYT trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện cho học sinh, sinh viên- thế hệ tương lai của đất nước, góp phần giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho phụ huynh khi học sinh, sinh viên gặp ốm đau, tai nạn; trong năm học 2016-2017 vừa qua, BHXH tỉnh Quảng Bình đã chuyển hơn 7,8 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để các trường thực hiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên; tổ chức công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực hiện sơ cứu tai nạn, ốm đau đột xuất, đưa học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh và hưởng các chế độ quyền lợi BHYT theo quy định, giúp đỡ học sinh, sinh viên bị bệnh nặng được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong điều trị. Nhiều trường đã bố trí được phòng y tế tại trường, tạo điều kiện thuận lợi cho y tế học đường thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên thông qua việc sử dụng nguồn kinh phí được trích lại từ Quỹ BHYT. Công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên luôn được đảm bảo, Ngành BHXH tiếp tục triển khai đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ngay tại tuyến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên.

Theo đồng chí Phạm Thanh Tùng, mức thu năm 2016 tăng so với các năm trước do mức lương cơ sở tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng (số tiền học sinh tự đóng tăng thêm 22.680 đồng so năm học trước) đã tạo áp lực về tài chính cho các phụ huynh, học sinh vào đầu năm học, ảnh hưởng nhất định đến quá trình triển khai thực hiện BHYT. BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời Công văn về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên và tăng cường công tác y tế học đường. Căn cứ Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có Văn bản liên ngành về việc về việc hướng dẫn tham gia BHYT học sinh, sinh viên. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có Công văn về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên.

Ngay trước thềm năm học mới 2016-2017, BHXH tỉnh phối hợp sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016, triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017; qua đó, tìm ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện. BHXH cấp huyện phối hợp chặt chẽ Phòng Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên; đồng thời, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các trường, trung tâm để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ngay từ đầu năm học; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là giữa cơ quan BHXH và ngành Giáo dục và Đào tạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có văn bản chỉ đạo triển khai công tác BHYT học sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên.

Nhờ vậy, công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 421/421 trường tham gia BHYT, đây là năm thứ 03 tỷ lệ các trường tham gia đạt 100%. Trong đó có 215 trường tiểu học; 160 trường trung học sơ sở; 37 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; 09 trường đại học, trung học chuyên nghiệp với tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 96%. Điều đáng nói là so với năm học 2014-2015, về cơ bản tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng. Năm học 2016 - 2017, nhiều trường học tiếp tục duy trì tốt tỷ lệ HSSV tham gia 100% như trường THPT Hùng Vương, Trần Phú, THCS Quách Xuân Kỳ huyện Bố Trạch; Trường THCS số 02 Nam Lý, Tiểu Học số 03 Nam Lý TP Đồng Hới; trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Tiểu Học Vĩnh Ninh huyện Quảng Ninh; trường THPT Lệ Thủy, THPT Nguyễn Chí Thanh, THCS Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy… Tổng số học sinh, sinh viên có thẻ BHYT là 151.336 em, trong đó có 89.427 em tham gia BHYT tại trường học, có 61.909 em tham gia BHYT theo diện khác (thân nhân quân đội, công an, sinh sống vùng đặc biệt khó khăn…). Năm 2017 là năm thứ hai các trường chuyển dữ liệu mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đến BHXH cấp huyện thông qua giao dịch Internet, vì vậy, việc cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên bảo đảm kịp thời, ít sai sót.

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, duy trì bền vững tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo đúng theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2017, 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT, BHXH tỉnh Quảng Bình tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; trong đó, tập trung về quyền lợi - tránh nhiệm của nhà trường, phụ huynh và học sinh. In ấn các ấn phẩm, tài liệu phục vụ thông tin, tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT tại các nhà trường. Khen thưởng, động viên kịp thời các trường học nhiều năm thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên. Đề nghị không khen thưởng hoặc xét khen thưởng cho cá nhân lãnh đạo, tập thể nhà trường chưa có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Giải quyết kịp thời vướng mắc của nhà trường, học sinh, sinh viên tham gia BHYT; quản lý chặt chẽ Quỹ BHYT theo quy định. Tạo điều kiện cho nhà trường về hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT đối với học sinh, sinh viên, hướng dẫn thu BHYT thuận tiện, in, bàn giao thẻ BHYT cho trường để trả thẻ cho học sinh, sinh viên kịp thời.

Phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo để tăng cường công tác kiểm tra, xem đây là công tác thường xuyên, nhằm đưa công tác BHYT tại trường học vào nền nếp. Phối hợp xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các trường có tỷ lệ tham gia còn đạt thấp. Củng cố và phát triển hệ thống y tế trường học, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ưu tiên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên. Hằng năm, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá công tác BHYT học sinh, sinh viên để xét thi đua khen thưởng, có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với trường có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên đạt thấp. BHXH các huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện BHYT trong các nhà trường, sơ kết, tổng kết BHYT học sinh, sinh viên hằng năm gắn với tổng kết năm học tại nhà trường và trên địa bàn huyện. Thực hiện lập danh sách các trường có tỷ lệ BHYT học sinh, sinh viên đạt thấp báo cáo cấp ủy, chính quyền để tăng cường sự chỉ đạo./.

Trọng Nghĩa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam