Ruanda nhận được giải thưởng của ISSA về những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực An sinh xã hội

28/10/2019 16:52:37
Tại Lễ bế mạc Diễn đàn An sinh xã hội thế giới vừa diễn ra tại Bruxel (Bỉ), Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) trao giải thưởng cho Ruanda về thành tích đạt được trong bao phủ BHYT gần như toàn dân trong khoảng thời gian dưới 20 năm và đạt mức bao phủ y tế cao nhất trong các quốc gia Châu Phi cận Sahara.

Ruanda trải qua thảm họa diệt chủng thảm khốc năm 1994 và gánh chịu sự sụp đổ của hệ thống y tế. Với cam kết chính trị mạnh mẽ, quản trị tốt và kế hoạch dài hạn, Rwanda đã có những bước tiến ấn tượng tiến tới bao phủ y tế toàn dân, khởi đầu bằng chương trình thí điểm vào năm 1999 và đạt được độ bao phủ 90% vào năm 2018. Đạt được thành công trên nhờ áp dụng mô hình tiên tiến BHYT dựa trên cộng đồng quốc gia, đặc trưng của Ruanda là:

- Các chương trình BHYT dựa trên cộng đồng bổ sung kết hợp với các tiến bộ của chương trình BHYT bắt buộc.

- Kết hợp các chương trình dựa trên cộng đồng với cấu trúc quản lý theo nghề nghiệp của các chương trình An sinh xã hội hiện có.

- Nguồn tài chính trong nước đóng vai trò quan trọng, tận dụng thêm các quỹ tài trợ, thay vì áp dụng cách ngược lại.

- Thực hiện diện bao phủ bắt buộc của các chương trình dựa trên cộng đồng căn cứ vào thực tế là bao phủ tự nguyện không thể đạt được bao phủ toàn dân.

- Thực hiện đóng góp bắt buộc và cùng đóng góp, thậm chí ở mức độ thấp.

Có thể nói, chương trình bao phủ y tế toàn dân của Ruanda có đóng góp quan trọng vào sự tăng nhanh của một số chỉ số phát triển xã hội chính bao gồm cắt giảm chi tiêu y tế khẩn cấp qua đó giảm tỷ lệ đói nghèo; giảm tỷ lệ tử vong của phụ nữ khi sinh và trẻ sơ sinh còn 2/3 từ năm 2000; tăng cường giáo dục y tế, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và cải thiện bình đẳng, công bằng xã hội.

Thông qua việc trao giải thưởng năm nay cho Ruanda, ISSA thể hiện sự tin tưởng rằng, đây sẽ là động lực, cũng như mô hình hiệu quả đối với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia đang phát triển. “Ruanda đạt được thành tích hiếm có tiến tới bao phủ y tế toàn dân trong một thời gian kỷ lục” - Tổng Thư ký ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano đánh giá – “ISSA giành giải thưởng này nhằm tôn vinh thành tích ấn tượng đã được Chính phủ Ruanda hoàn thành trong vẻn vẹn 02 thập kỷ qua”.

Mai Oanh (Vụ Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam