Sẵn sàng đối thoại, thiết thực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI thực hiện BHXH, BHYT

09/06/2017 16:07:50
Chiều ngày 9/6/2017, BHXH Việt Nam tổ chức buổi họp rà soát các nội dung công việc chuẩn bị cho hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI khu vực phía Nam sẽ được tổ chức ngày 16/6 tới đây. Hai đồng chí Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu và Đào Việt Ánh chủ trì buổi họp cùng sự tham gia của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tại buổi họp, các nội dung công việc chuẩn bị cho hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI đã được các đơn vị thực hiện báo cáo chi tiết với hai đồng chí Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu và Đào Việt Ánh; bao gồm đề cương nội dung báo cáo đề dẫn, tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc từ hội nghị đối thoại 2016, tổng hợp đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp từ khảo sát của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam - VCCI; công tác hậu cần chuẩn bị…
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, nội dung báo cáo, tham luận tại hội nghị cần tập trung làm rõ tình hình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp FDI, đưa ra các số liệu thống kê về thu, giải quyết chế độ, quá trình cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp từ cơ quan BHXH, thể hiện qua số văn, bản, biểu mẫu đã được sửa đổi, rút gọn, kết quả thực hiện giao dịch điện tử; phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất nỗ lực phối hợp tháo gỡ; thông tin về một số quy định mới, lợi ích mà doanh nghiệp sẽ được hưởng khi áp dụng trên thực tiễn …
Trên tinh thần phải đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp tham dự đối thoại, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí cử lãnh đạo, cán bộ chuyên trách sẵn sàng đối thoại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các nội dung công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI vào ngày 16/6/2017.

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam