Sáng kiến từ bề dày kinh nghiệm giải quyết chính sách

04/08/2020 07:47:25
Trưởng thành từ 01 chuyên viên, có thời gian làm công tác thu, sau đó là gắn bó với công việc giải quyết chính sách BHXH, đến khi làm quản lý với vai trò Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định, giúp Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác giải quyết chính sách BHXH, chị Nguyễn Thị Minh Thư đã tích lũy được cho mình bề dày kinh nghiệm trong nghề nghiệp, giúp chị có những sáng kiến trong công tác quản lý giải quyết chính sách BHXH, vừa bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia theo quy định của pháp luật, vừa phòng, chống tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

 

Những trăn trở từ thực tiễn

Nhớ lại khoảng thời gian bắt đầu tiếp cận với công việc của một cán bộ Thu, chị Nguyễn Thị Minh Thư cho biết, ngay từ đầu để làm tốt công việc này, chị luôn xác định phải chịu khó học hỏi, nghiên cứu chế độ, chính sách, kết hợp với việc tích cực tiếp cận các đơn vị sử dụng lao động để nắm bắt tình hình biến động, tăng - giảm lao động, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị thu nộp BHXH… Đặc biệt, khi ấy, chị Thư đã rất tâm huyết với việc nghiên cứu sâu, kỹ về cách tính thời gian công tác để tính hưởng BHXH cho người lao động bởi đây chính là mấu chốt, “chìa khóa” để giải thích cho người lao động tham gia BHXH – đây, chính là tiền đề đưa chị đến vị trí cán bộ thực hiện chính sách BHXH sau này.

“Thực hiện chính sách BHXH là công việc đòi hỏi người theo nghề phải vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, thậm chí chỉ một sai sót nhỏ liên quan đến chữ kí, con số cũng khiến cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bị ảnh hưởng quyền lợi” – Chị Thư chia sẻ - “Công việc này là tổng hợp của cả một quá trình rất nhiều khâu, đòi hỏi người làm công tác này liên tục phải tư duy, cẩn trọng và chính xác từng chi tiết. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác thực hiện chính sách BHXH là rất lớn, bởi vì bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng thực chất liên quan đến quyền lợi của người hưởng từ lúc sinh ra cho đến khi từ trần, do vậy, mỗi cán bộ Ngành BHXH nói chung, cán bộ làm công tác thực hiện chính sách BHXH nói riêng phải luôn chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ năng lực công tác, đáp ứng với yêu cầu của công việc đòi hỏi ngày một cao”.

Từ tháng 06/2015 đến nay, với cương vị là Phó Giám đốc BHXH tỉnh được giao phụ trách công tác chế độ BHXH, chị Thư không ngừng học hỏi cả về kỹ năng quản lý và kiến thức nghiệp vụ, “tranh thủ ý kiến cấp trên, lắng nghe tham mưu cấp dưới, tham khảo đồng nghiệp để lựa chọn giải pháp hay, ý tưởng sáng tạo, có hiệu quả áp dụng vào thực tiễn” để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao: “Những năm gần đây, thuận lợi lớn nhất của việc thực hiện chính sách BHXH là Luật BHXH Sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Cùng với đó, các quy định trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH tại Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam đã tuân thủ một cách triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 20/12/2018 đã phân quyền cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên hệ thống dữ liệu BHXH được hướng dẫn một cách cụ thể tại Công văn 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của BHXH Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngành BHXH trong kiểm soát cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH…

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền lợi hưởng chế độ cho người lao động phần nào đã tăng khối lượng cơ quan BHXH. Ví dụ, trường hợp chế độ lao động nam (lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con) và các bước thẩm định hồ sơ trên Bộ công cụ thực hiện chính sách - TCS, vì hiện tại với cách sử dụng cảnh báo thông qua thông tin số CMND hoặc thẻ căn cước của người vợ thì chưa đủ hiệu lực để loại bỏ hồ sơ có dấu hiệu lạm dụng. Hoặc trường hợp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe là vấn đề đáng quan tâm trong quy trình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH ngắn hạn trước tình trạng lạm dụng của một bộ phận doanh nghiệp, người lao động. Thời gian nghỉ thai sản được nâng lên trong khi đó điều kiện hưởng về thời gian tham gia BHXH không thay đổi. Tình trạng hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản tăng tỷ lệ thuận với lượng hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản đã đặt ra trách nhiệm rất cao đối với cơ quan BHXH, đặc biệt đối với công tác giải quyết chế độ BHXH. Thêm vào đó, hiện tại, Hệ thống Thông tin giám định BHYT chưa cung cấp được cơ sở dữ liệu đầu ra đáp ứng việc tra cứu hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn, chưa cập nhật một cách kịp thời mã bệnh, tên bệnh vào hệ thống xử lý dữ liệu theo quy định tại thời điểm văn bản có hiệu lực đã gây không ít khó khăn cho quá trình tra cứu, xác định bệnh để từ đó xác định điều kiện hưởng chế độ, mức hưởng chế độ được chính xác và đảm bảo quyền lợi cho người lao động – tất cả những bất cập này luôn trăn trở đối với Phó Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thư.

Bề dày kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn công việc

Từ những trăn trở trong công việc, đặc biệt là những vấn đề bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có những biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý một cách phù hợp, từ bề dày kinh nghiệm làm công tác chế độ BHXH, từ tác nghiệp trực tiếp đến quản lý điều hành, chị Thư rút ra một số kinh nghiệm trong quản lý thực hiện chính sách BHXH, đó là:

- Chủ động nghiên cứu văn bản liên quan đến chế độ chính sách, nhất là văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam để chỉ đạo phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người hưởng chế độ đúng quy định. Bởi trong công tác giải quyết chế độ BHXH, việc hiểu đúng văn bản và thực hiện đúng văn bản là yêu cầu cơ bản để giải quyết chế độ đúng
quy định.

- Trong công tác giải quyết chế độ BHXH, quán triệt, chỉ đạo Phòng nghiệp vụ và cán bộ làm chế độ, chính sách của cấp huyện khai thác, cập nhật phần mềm hỗ trợ xét duyệt chế độ, Bộ công cụ thực hiện chính sách – TCS… để việc giải quyết chế độ BHXH được đảm bảo đúng quy định.

- Quan tâm, sát sao chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách BHXH, cũng như quản lý hồ sơ. Làm sao vừa quản lý hồ sơ khoa học, gọn gàng, ngăn nắp, vừa dễ dàng cho công tác tra cứu đối tượng - trong bối cảnh số lượng đối tượng hưởng các chế độ BHXH ngày càng tăng, tương ứng với số lượng hồ sơ lớn, tính chất phức tạp – là điều cán bộ phụ trách công tác thực hiện chính sách BHXH luôn phải tư duy. Bên cạnh đó, thực hiện liên thông phần mềm ứng dụng Thu, Cấp Sổ, thẻ, Chế độ BHXH loại bỏ được việc hưởng trùng chế độ, nhất là các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng lại tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc (với việc liên thông phần mềm, BHXH tỉnh Nam Định đã thực hiện hậu kiểm, rà soát thu hồi về Quỹ BHTN của 245 trường hợp hưởng trùng chế độ); việc đối chiếu giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH với dữ liệu của Cổng Thông tin điện tử đã thực hiện xuất toán các trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không có dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử mà không xuất trình, giải trình được lý do.

- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện kiểm tra, rà soát sổ BHXH trước khi giải quyết chế độ BHXH, nhờ vậy, phần nào hạn chế được việc chi sai, chi không đúng. Ví dụ, thực hiện Chuyên đề về ốm đau, thai sản và BHTN tại Công văn số 1973/BHXH-CSXH ngày 27/05/2017 do BHXH Việt Nam phát động, chị Thư và Lãnh đạo BHXH tỉnh chỉ đạo chủ động kiểm tra đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ thai sản mà có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng, mức lương tham gia đóng BHXH tăng đột biến và có thời gian truy đóng BHXH. Qua kiểm tra, hậu kiểm, đã từ chối 643 lượt người với số tiền không chấp nhận thanh toán là 206 triệu đồng; không chấp nhận thanh toán 06 trường hợp đề nghị thanh toán chế độ thai sản với số tiền trên 115 triệu đồng và tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm tra các trường hợp phát sinh có dấu hiệu lạm dụng.

- Xác định công tác giải quyết chế độ BHXH là một trong những công tác quan trọng của Ngành BHXH, phục vụ trực tiếp cho rất nhiều đối tượng, trong quá trình làm việc, cán bộ thực hiện chính sách BHXH sẽ gặp nhiều trường hợp khó xử, nhất là trong xác định thời gian công tác để tính hưởng chế độ BHXH; trường hợp người lao động đã hết tuổi lao động, bản thân đã nghỉ chế độ theo Quyết định 176/HĐBT hay nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH 01 lần do Ngành BHXH giải quyết, đến nay, do hoàn cảnh khó khăn lại muốn nộp lại tiền hưởng trợ cấp 01 lần, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí… Với những khó khăn, vướng mắc của người lao động, bản thân thật sự thông cảm, rất muốn giúp đỡ họ song cần luôn đặt “lý” lên trên “tình” và mềm mỏng giải thích để họ hiểu rõ, kỹ hơn quy định của Luật BHXH, các văn bản dưới Luật, văn bản hướng dẫn Luật. Từ thực tế, nhiều trường hợp sau khi được tư vấn, giải thích về chế độ, chính sách BHXH sẽ có những lựa chọn hợp lý và có thêm niềm tin về chính sách của Đảng, Nhà nước, niềm tin vào Ngành BHXH./.

Lan Lê

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam