Sáng mãi đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/02/2014 00:47:36
Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thời đại nào cũng có anh hùng được sử sách lưu danh, được nhân dân thờ phụng. Từ vua Hùng dựng nước đến Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… Thế kỷ 20 cùng với những nhân vật tỏa sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của lý tưởng cách mạng, của đạo đức truyền thống và ý chí toàn dân tộc. Sự gần gũi, giản dị và luôn gần dân của Bác đã làm cho chúng ta càng cảm phục, yêu mến Người hơn. Càng kính trọng, tin yêu, chúng ta càng vững tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã khởi xướng và lãnh đạo.

Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cách mạng cao cả của thời đại. Bác Hồ là một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu nhất cho đạo đức Cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta. Phẩm chất và đạo đức của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta noi theo.

Nhớ lại, Bác Hồ kính yêu từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy sóng gió, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son chói sáng trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu á; là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao với chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu"; là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miến Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tình thương của Người đối với đồng bào, đồng chí bao la, không bờ bến. Lòng kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đối với Người là vô hạn. Trong tâm trí của mỗi người con Việt, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn khắc sâu Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Người: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Trong thời điểm hiện nay, tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Chúng ta nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với người phương Đông, nhất là với người Việt Nam giàu tình cảm, một tấm gương sống còn có giá hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, do vậy cần phải nêu gương sáng về đạo đức cho mọi người noi theo. Bác Hồ cũng khẳng định rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày, đây là công việc phải làm kiên trì, bền bỉ suốt đời. Theo Người chỉ rõ, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Việc rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phải được thông qua hoạt động thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu.

Trong chặng đường cách mạng thời gian qua, phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự khởi xướng lãnh đạo của Đảng ta, hầu hết cán bộ, đảng viên đã giữ được phẩm chất và đạo đức của người cán bộ cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống. Có những đồng chí từng được giao đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp đã có quá trình cống hiến cách mạng kiên cường trong kháng chiến, song trong thời kỳ mới do tranh quyền giành lợi, xem thường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ nên mắc phải nhiều sai lầm về tham nhũng, lãng phí, gây mất đoàn kết nội bộ…

Do vậy, vấn đề đặt ra đối với toàn xã hội, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân ngay trong mỗi con người là yêu cấu cấp bách trong sự nghiệp đổi mới hôm nay. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên đều cần tự giác nghiên cứu, học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", đấu tranh không khoan nhượng chống tư tưởng cơ hội, thực dụng dưới nhiều màu sắc, như lập trường, quan điểm chính trị không rõ ràng, lập lờ chính kiến tìm mọi cách để leo cao, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tội; chỉ nhất trí với những chủ trương, biện pháp có lợi cho bản thân và đơn vị mình, lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật để đục khoét trục lợi sống "vinh thân phì gia".

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Người cho rằng bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm giá cơ bản, tốt đẹp nhất để làm người, làm cán bộ, đảng viên. Và Người cũng chỉ rõ những phẩm chất chung, cơ bản nhất của đạo đức cách mạng là: trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; tinh thần quốc tế trong sáng.

Rèn luyện đạo đức cách mạng là một việc làm thường xuyên đến suốt đời. Hồ Chí Minh đã từng dạy: "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".

 Nhắc lại lời dạy này, chúng ta càng thấy Bác Hồ luôn ở bên ta, căn dặn chúng ta phải ra sức rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, để Đảng ta mãi mãi xứng đáng với trọng trách là Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Người.

Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể, một hệ thống hữu cơ bao gồm phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách ứng xử… Người căn dặn: "Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Phải kính yêu dân thì dân mới yêu ta", "Đảng ta không phải là một tổ chức làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng".

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thật khoa học, cụ thể, thiết thực "một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi còn được hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được". Người có phong cách sinh hoạt "giản dị, gần gũi" và phong cách ứng xử đặc trưng "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, Bác Hồ để lại cho chúng ta di sản tư tưởng vô giá. Cuộc đời hoạt động của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Chúng ta tự hào về Đảng ta, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vinh dự được làm người chiến sĩ dưới ngọn cờ của Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại. Càng tự hào chúng ta càng tự nguyện phấn đấu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - không gì hơn và thiết thực hơn là sống theo phong cách Hồ Chí Minh, biến những lời nói "đạo đức" thành những việc làm cụ thể vì dân, vì nước. Đấy là những điều đáp ứng lòng mong mỏi của Người./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam