Sắp xếp, xây dựng định mức và giá của 2.000 - 3.000 dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

10/04/2018 21:55:58
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đang khảo sát công suất khám bệnh thực tế, công suất các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, chi phí của một số xét nghiệm để tính toán và điều chỉnh lại giá cho phù hợp.

(ảnh minh hoạ)

Đặc biệt sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để sắp xếp lại số dịch vụ hiện nay, xây dựng định mức và giá của 2.000 - 3.000 dịch vụ.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 tới sẽ thực hiện mức giá điều chỉnh của một số dịch vụ y tế. Trong năm 2018 sẽ xây dựng, ban hành mức giá khám chữa bệnh, gồm chi phí trực tiếp, tiền lương (theo lương cơ sở 1.390.000 đồng) và chi phí quản lý.

Bộ Y tế cho biết, đến tháng 5/2018, Bộ sẽ hoàn thành việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 37 quy định mức giá khám chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các hạng bệnh viện trong toàn quốc, để điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cho phù hợp với thực tế./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam