Sau thanh, kiểm tra: Khắc phục nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN 2.121 tỷ đồng

12/03/2019 17:01:09
Năm 2018 vừa qua là năm thứ 03 Ngành BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; trong năm, toàn Ngành tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 11.135 đơn vị, doanh nghiệp; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Kết quả, về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phát hiện 48.562 người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, với số tiền truy đóng là 140,7 tỷ đồng. Về mức đóng, phát hiện 48.689 người lao động tham gia thiếu mức quy định, số tiền phải truy đóng là 54,9 tỷ đồng. Về phương thức đóng, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan BHXH là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng. Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN, yêu cầu thu hồi về Quỹ BHXH 12,1 tỷ đồng do người lao động tại 01 số đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định, 3,1 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định; qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, yêu cầu thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 164,6 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Cơ quan BHXH cũng đã lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền xử phạt 37,38 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố; qua đó, phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2019, Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra liên ngành, công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đóng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Ngân hàng để thu, thu nợ BHXH, BHYT; làm tốt công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; xây dựng hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự; nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, chủ động nắm bắt và xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; thường xuyên củng cố và xây dựng quan hệ phối hợp với các cơ quan  Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... và xây dựng kế hoạch, rà soát đối chiếu dữ liệu các đơn vị, doanh nghiệp do Ngành Thuế cung cấp, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan Thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn quốc để có thêm cơ sở yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động theo Luật định.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam