Số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu BHXH

17/07/2019 17:03:01
Một bạn đọc hỏi: Tôi làm lại Căn cước công dân. Như vậy, tôi có cần làm thủ tục thay đổi số CMND với cơ quan BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, cơ quan BHXH Việt Nam chỉ thực hiện cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp: Mất, hỏng; gộp, thay đổi số sổ; họ tên; ngày tháng năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

Thông tin số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì vậy không cần phải cấp lại sổ BHXH. Đề nghị bạn lập mẫu TK1-TS (bao gồm tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành) nộp cho cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND của bạn trong cơ sở dữ liệu.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam