Sơ kết 05 năm công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW: Nhiều dấu ấn quan trọng

09/03/2018 14:32:20
Sáng 09/03, tại Quảng Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Tới dự Hội nghị có Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng và đại điện một số Bộ, ngành Trung ương, đại điện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; BHXH các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc...

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, Nghị quyết 21 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT ở nước ta hiện nay, thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Nghị quyết xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; số người tham gia BHXH, BHYT liên tục tăng hàng năm; bảo đảm chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành đạt có nhiều đột phá được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhân dân đánh giá cao; Quỹ BHXH tiếp tục là quỹ tài chính lớn thứ hai chỉ sau quỹ của ngân sách Nhà nước góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo số liệu thống kê, năm 2012, toàn quốc có 10,565 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.  Sau 5 năm, tính đến tháng 12/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 79,946 triệu người BHXH bắt buộc là  13,213 triệu người, chiếm 24,2% so với lực lượng lao động; BHXH tự nguyện là  219 nghìn người; BH thất nghiệp là 11,392 triệu người; BHYT là 79,726 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 85,3% dân số. Đây là một kết quả khá ấn tượng, tuy nhiên để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 21 đặt ra, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiêp; và mới đây nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng độ bao phủ BHYT đến năm 2020 phải đạt 90% dân số, thì vẫn còn một khoảng cách, tuy nhỏ nhưng lại là một thách thức lớn đối với Ngành BHXH nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung.

Hội nghị lần này sẽ tiến hành đánh giá những kết quả đạt được của công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21 trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 21 đề ra.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội nghị

Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các tham luận các đại biểu đến đại diện Ban tuyên giao các tỉnh, thành phố, BHXH tỉnh, thành phố làm rõ thêm việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề trong công tác tuyên truyền để đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân. Các tham luận với những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, các đơn vị sẽ tiếp tục gợi mở những vấn đề đáng quan tâm để Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT - hai trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động và chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận Hội nghị, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong 03 năm tới còn rất nhiều việc phải làm trong thực hiện nghị quyết 21, đặc biệt là công tác tuyên truyền để bảo đảm từng người dân, từng hộ gia đình, từng người lao động đều có được nhận thức đầy đủ hơn về tính ưu việt, nhân văn, sự thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT, để người người, nhà nhà sớm được thụ hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT theo đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Để làm được điều đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền BHXH, BHYT, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; tăng cường nguồn lực cho công tác tuyên truyền; khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.../.

Thái Dương

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam