Số ngày nghỉ ốm với người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại

25/11/2016 18:12:33
Anh Nguyễn Phúc Lâm ở Quảng Ninh hỏi:

Người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại được nghỉ hưởng chế độ ốm đau bao nhiêu ngày trong 01 năm?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên như sau: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần, quy định như sau:
 
- 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;
 
- 50 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 
- 70 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam