Sơn La: Hiệu quả từ việc đẩy mạnh truyền thông BHXH, BHYT

07/01/2019 17:26:22
Bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong năm 2018, BHXH tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn, qua đó tác động tích cực đến phát diển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT.

(Ảnh minh họa)

BHXH tỉnh Sơn La đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 11 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; trong đó có một số văn bản chỉ đạo trực tiếp liên quan đến truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tiêu biểu như Công văn số 4001/UBND-KGVX ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH; Công văn số 205-CV/BTGTU ngày 11/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh phối hợp thực hiện truyền thông với với Bưu điện tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Cục Thuế ban hành các văn bản liên ngành hướng dẫn, chỉ đạo và tham mưu về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc, thực hiện chính sách BHYT, BHYT học sinh, sinh viên…

Với BHXH các huyện, thành phố trực thuộc, BHXH tỉnh ban hành 20 văn bản chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, trong đó chú trọng đến công tác truyền thông, nhất là liên quan đến BHXH tự nguyện, sử dụng thẻ BHYT, cấp mã số BHXH…

BHXH các huyện, thành phối hợp tổ chức 58 hội nghị tập huấn, truyền thông chính sách tại các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của các huyện. Phối hợp tổ chức 238 cuộc truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố, các doanh nghiệp với trên 30.300 người tham dự…

Với nỗ lực đẩy mạnh truyền thông, công tác thu, phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT của BHXH Sơn La đạt kết quả tích cực. Tổng số thu BHXH, BHYT đạt 1.936,9 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch, tăng 123,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Số người tham gia BHXH là 67.813 người (trong đó BHXH tự nguyện là 4.281 người, đạt 116,9% kế hoạch, tăng 2.197 người so với năm 2017); tham gia BHYT là 1.186.625 người chiếm 96,1% dân số, vượt 1,4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018./.

Lan Anh

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam