Sơn La: Quý I/2019, gần 1,2 triệu người tham gia BHYT

10/04/2019 16:18:03
Theo thông tin từ Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019 do BHXH tỉnh Sơn La vừa tổ chức, Quý I/2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là là 440.102 triệu đồng, đạt 21,87% kế hoạch. Số người tham gia BHXH, BHYT là 1.196.450 người; trong đó, tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 63.264 người, BHXH tự nguyện là 4.819 người, chỉ tham gia BHYT là 1.191.63 người (tỷ lệ bao phủ là 96,59% dân số, vượt 1,49% kế hoạch). Bên cạnh đó, phát triển mới 20 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 60 lao động.

(Ảnh minh họa)

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, với tinh thần khẩn trương và nỗ lực, BHXH tỉnh Sơn La bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ; kết quả Quý I/2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là là 440.102 triệu đồng, đạt 21,87% kế hoạch; số người tham gia BHXH, BHYT là 1.196.450 người; phát triển mới 20 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 60 lao động. Tính đến hết Quý I, số nợ BHXH, BHYT toàn tỉnh là 93.986 triệu đồng, giảm 16.083 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

BHXH tỉnh cũng tiến hành giải quyết chế độ BHXH cho 2.591 lượt người; chi các chế độ BHXH, BHYT là 604.419 triệu đồng; cấp 1.000 sổ BHXH và phát hành 50.000 thẻ BHYT; giám định khám, chữa bệnh BHYT cho 261.426 lượt người; tiếp nhận 94.389 hồ sơ, đã giải quyết và trả 92.836 hồ sơ; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các tổ, bản, tiểu khu; phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, Bưu điện tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp về BHXH, BHYT (riêng tháng 03/2019, tổ chức được 11 cuộc với 514 người tham gia tại các huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Sông Mã, Mường La); đăng tải 173 tin bài trên website của BHXH tỉnh; thanh tra, kiểm tra đối với 15 đơn vị, xử lý, truy thu trên 348 triệu đồng đối với 24 lao động đóng BHXH, BHYT sai quy định...

Trước đó, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 (Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 25/03/2019) với Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực BHXH làm Trưởng ban; Giám đốc BHXH tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực; đại diện 14 sở ngành, 12 Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm thành viên. Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý điều hành việc thực hiện các chủ trương chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kiểm soát việc chi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; chống lạm dụng, thất thoát quỹ và quản lý tốt đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh gắn với trách nhiệm ngành y tế. Chỉ đạo địa phương xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương. Chỉ đạo thực hiện thống nhất chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên phạm vi toàn tỉnh; đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh và đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá, đề xuất khen thưởng đối với tập thể cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam