Sơn La tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

09/08/2019 10:46:07
Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La vừa có Công văn số 2565/UBND- KGVX về việc tham gia BHYT HSSV năm học 2019-2020.

(ảnh minh họa)

Theo đó, đánh giá năm học 2018-2019 công tác BHYT học sinh, sinh viên, UBND tỉnh nhận định, công tác này đã được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả cao (99,67% HSSV tham gia), nhiều đơn vị, trường học, Cơ sở Giáo dục, Đào tạo có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 100%. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 889 HSSV chưa tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 0,34% số HSSV.

Để đảm bảo năm học 2019-2020 có 100% HSSV tham gia BHYT, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành: BHXH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh bằng nhiều biện pháp: tăng cường công tác thông tin, truyền thông về BHYT, nội dung truyền thông phải trọng tâm, trọng điểm, nhất là chính sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho HSSV bằng nguồn ngân sách địa phương (Ngân sách TW hỗ trợ 30%); yêu cầu hiệu trưởng các trường học, người đứng đầu các cở giáo dục nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị, trường học có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100%; Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV vào nội dung thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Báo cáo của BHXH tỉnh Sơn La cho thấy, tính đến 31/7/2019, số người tham gia BHXH, BHYT là 1.199.335 người, tăng 25.867 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 62.552 người; tham gia BHXH tự nguyện là 9.954 người, tăng 7.920 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 142,57% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 1.189.381 người, tăng 17.947 người so với cùng kỳ năm 2018 đạt 100,23% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ 95,32% dân số, vượt chỉ tiêu theo Quyết định số 1167 của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 (95,1% dân số).

Trong tháng, BHXH tỉnh thu 304.662 triệu đồng, luỹ kế 1.263.433 triệu đồng đạt 62,77% kế hoạch. Tổng số nợ tính đến 31/7/2019 bằng 0,74% kế hoạch thu. Trong tháng toàn hệ thống BHXH tỉnh Sơn La mở rộng khai thác mới 14 đơn vị doanh nghiệp, với 116 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lũy kế 91 đơn vị, với 331 lao động tham gia. Thực hiện thu nợ đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền thu là 1.952 triệu đồng.

Trong tháng đã cấp mới 1.029 sổ BHXH, tính chung 07 tháng đầu năm đã cấp 6.955 sổ BHXH. Trong tháng, phát hành 16.055 thẻ BHYT, luỹ kế 112.887 thẻ. Giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho 1.602 người, lũy kế 10.625 người, trong đó, giải quyết chế độ BHXH hàng tháng 655 người, lũy kế 3.903 người. Thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 103.419 lượt người, lũy kế 7 tháng đầu năm là 658.446 lượt người.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La Nguyễn Thị Ngọc cho biết, ngoài nhiệm vụ công tác thường xuyên, tháng 8 BHXH tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phối hợp với đại lý thu tăng cường tuyên truyền BHXH, BHYT; tập trung tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019 - 2020, chỉ đạo BHXH huyện phối hợp các nhà trường tuyên truyền tại cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia, tập trung phát triển đối tượng người lao động tại các doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp danh sách đề nghị NSNN hỗ trợ 30% và NS địa phương hỗ trợ 20% 6 tháng đầu năm 2019. Tập trung kiểm tra sổ BHXH do BHXH các huyện, thành phố đã rà soát. Triển khai thực hiện quy trình giải quyết chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH và tập huấn phần mềm TCS, phân cấp giải quyết chế độ từ 01/9/2019…/.

Thu Hồng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam