Sự năng động, sáng tạo của một Giám đốc BHXH huyện

24/05/2018 21:49:50
Liên tục trong 2 năm 2016 và 2017, BHXH huyện Phú Hòa là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối BHXH các huyện thuộc BHXH tỉnh Phú Yên; đồng thời, người đứng đầu đơn vị - đồng chí Phan Ngọc Luận được Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH tỉnh bầu chọn là cá nhân quản lý giỏi tiêu biểu các năm liền 2016 - 2017.

Đồng chí Phan Ngọc Luận, sinh năm 1976, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Giám đốc BHXH huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Huyện Phú Hòa là huyện thuần nông thuộc tỉnh Phú Yên có 9 xã, thị trấn với dân số gần 110 ngàn người gồm các dân tộc Kinh, Chăm H’roi, Hoa, Tày. Mật độ dân số trung bình 400 người/km2. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của huyện có trên 61 ngàn người, tuy nhiên số người tham gia BHXH chỉ khoảng 6,7 ngàn người. Tình hình kinh tế- xã hội của huyện thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thách thức do những bất ổn về giá cả một số mặt hàng nông sản, cùng với đó là thiên tai, nắng hạn kéo dài, dịch bệnh thường xảy ra đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và đời sống, thu nhập người dân còn thấp, kinh tế hộ gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi, một bộ phận lớn lực lượng lao động thường xuyên biến chuyển sau mỗi mùa vụ, người dân chủ yếu đi làm ăn xa ở các địa phương khác. Bên cạnh đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ, sử dụng lao động chủ yếu là người trong gia đình hoặc thuê mướn vụ việc, không ký hợp đồng lao động, không có danh sách chi trả lương…

Từ suy nghĩ đến hành động

Đứng trước những khó khăn đó, từ vị trí là Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lý thu BHXH tỉnh đến đầu năm 2016 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BHXH huyện Phú Hòa, đồng chí Phan Ngọc Luận suy nghĩ làm thế nào để khắc phục khó khăn, hướng đến vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện với quyết tâm phấn đấu đạt được chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT trên giao.

Nghĩ là làm, đồng chí Phan Ngọc Luận đã chủ động tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, đề xuất tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị như: Họp giao ban hàng tháng và đột xuất của huyện, các hội nghị tổng kết về hoạt động đại lý thu; hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh hằng năm... Về lâu dài để đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, ông Phan Ngọc Luận đã tham mưu kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện đề án thực hiện BHYT toàn dân của huyện Phú Hòa giai đoạn 2017-2020, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT gắn liền với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Tăng cường sự phối hợp tốt với các ban, ngành, hội, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền từ cơ sở trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, đồng chí đã chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ huyện, cấp ủy, UBND các xã, thị trấn, qua đó đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dưới nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác BHXH, BHYT. Đặc biệt quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BHXH huyện phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể ở các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT không những ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà còn lan tỏa đến các hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT, kể cả các hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên ngoài hỗ trợ mức đóng BHYT của Ngân sách Nhà nước, các địa phương đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho hộ cận nghèo để họ tích cực tham gia BHYT.

Phát huy nội lực, quy tụ sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị là nhân tố quyết định sự thành bại trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đồng chí Phan Ngọc Luận đã cùng với Phó Giám đốc, tập thể đơn vị bàn bạc, thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho từng viên chức sao cho phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, đồng thời động viên toàn thể viên chức trong đơn vị hưởng ứng tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cùng nhau nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật trong công tác phân công nhiệm vụ là phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ chuyên quản thu từ phụ trách một mảng thu theo Khối đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN chuyển sang phụ trách theo địa bàn xã, thị trấn, đây là mô hình mới trong công tác phân công nhiệm vụ thu đã được áp dụng tại BHXH huyện Phú Hòa mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể.

Đồng chí Phan Ngọc Luận chia sẻ, toàn huyện có 9 xã, thị trấn giao cho 03 cán bộ chuyên quản thu, mỗi chuyên quản thu phụ trách công tác thu ở 03 xã, việc phân công này giúp cho cán bộ chuyên quản thu từ vị trí chỉ phụ trách một mảng thu theo Khối, nay phụ trách toàn diện công tác thu từ thu BHXH bắt buộc đến thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý thu toàn bộ các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn xã, qua phân công đã phát huy hiệu quả tính chủ động, sáng tạo của viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Thành quả của sự năng động, sáng tạo

Từ những giải pháp được triển khai, công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn đã có bước chuyển biến tích cực theo hướng bền vững. Theo báo cáo của BHXH huyện Phú Hòa, năm 2017 đã tăng mới 09 doanh nghiệp với 39 lao động tham gia BHXH bắt buộc; 33 người tham gia BHXH tự nguyện; 8.461 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 80.829 người, đạt 101,9% kế hoạch BHXH tỉnh giao, tăng 10.622 người so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83,4%, 02 năm liền toàn huyện có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%, cùng theo đó có 03 xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được cấp trên công nhận.

Bên cạnh công tác thu và phát triển đối tượng, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân được giải quyết nhanh, nhiều trường hợp hồ sơ đã được giải quyết ngay trong ngày, tạo sự hài lòng, khen ngợi của người dân và doanh nghiệp; Công tác giải quyết chế độ BHXH được cập nhật, đối chiếu, giải quyết kịp thời, chính xác cùng với việc tăng cường phối hợp với Bưu điện trong công tác chi trả và quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH, cùng theo đó công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ ốm đau, thai sản tại các doanh nghiệp, công tác giám định BHYT thường xuyên được tăng cường các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng đảm bảo cân đối quỹ BHXH trong dài hạn và kiểm soát quản lý, sử dụng đảm bảo cân đối quỹ khám, chữa bệnh, các chi phí dịch vụ mới phát sinh hoặc tăng đột biến thường xuyên được kiểm soát, góp phần ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ, đồng thời chỉ đạo giám định viên BHXH huyện tăng cường phối hợp tốt với các cơ sở KCB tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được KCB một cách tốt nhất; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, 100% đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua mạng Internet, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể đơn vị luôn được quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể, kịp thời thăm hỏi, động viên khi viên chức gặp khó khăn, đồng thời qua vận động 100% viên chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng các quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia giúp đỡ thôn, buôn, xã nghèo đạt chỉ tiêu trên giao.

Bằng sự năng động, sáng tạo vượt lên khó khăn của Giám đốc BHXH huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị, BHXH huyện Phú Hòa vinh dự được bầu chọn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 2 năm 2016-2017 dẫn đầu phong trào thi đua Khối BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh. Cá nhân đồng chí Phan Ngọc Luận được bầu chọn là cá nhân quản lý người đứng đầu tiêu biểu năm 2016- 2017 của hệ thống BHXH tỉnh Phú Yên./.

                                                               Quách Đình Trung (BHXH tỉnh Phú Yên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam