Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo đảm quyền lợi cho nạn nhân dioxin, bom mìn

12/10/2018 09:56:12
Ngày 09/10/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia Khắc phục hậu quả bom mình và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ra Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH phê duyệt Chương trình công tác giai đoạn 2018 - 2020.

(Ảnh minh họa)

Có hiệu lực từ ngày ký, Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH đặt mục tiêu thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Cụ thể, phấn đấu xử lý được 50.000 ha đất/năm để giảm tỷ lệ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc xuống dưới 15%, nhất là các tỉnh bị ô nhiễm nặng; xử lý triệt để 35% khối lượng đất nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa; tổ chức rà soát 100% số người tham gia kháng chiến và con cháu họ có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin để lập hồ sơ xác định nạn nhân được hưởng chính sách của nhà nước, đồng thời, xây dựng thí điểm một Trung tâm xét nghiệm, hỗ trợ điều trị y tế cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin; tăng cường công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế, vận động tài trợ để thu hút tối đa các nguồn nhân lực, trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Riêng về công tác giải quyết chế độ chính sách cho nạn nhân, Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ nạn nhân bom mìn bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các địa phương thực hiện dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường năng lực cho địa phương trong công tác trợ giúp nạn nhân bom mìn; củng cố, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và quy mô trợ giúp, phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn tại bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng; xây dựng hệ thống và quản lý thông tin về nạn nhân bom mìn, người khuyết tật; phát triển và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp nạn nhân bom mìn, nhất là tuyến huyện, xã; cải thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế cho tuyến huyện, xã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân. Bên cạnh đó, xây dụng trung tâm xét nghiệm, hỗ trợ điều trị y tế cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; tổ chức nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc hóa học lên sức khỏe con người, biện pháp phòng ngừa, xử lý; tiếp tục nghiên cứu cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học, tình hình thực tiễn để tham mưu việc đấu tranh giành quyền lợi và công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, phù hợp với pháp luật Việt Nam, quốc tế.

Đặc biệt, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mình và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam dự kiến công bố Bản đồ Ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam; hợp tác với Kênh truyền hình Discovery xây dựng bộ phim tài liệu khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; tổ chức hội nghị, hổi thảo trong nước quốc tế về chủ đề khắc phục hậu quản bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh (“Việt Nam: Khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực vì hòa bình và phát triển bền vững” tại New York (Mỹ), “Thành tựu hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và tác động đối với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ” tại Washington D.C...); tổ chức Hội nghị Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (MAPG)...

Tùng Pine (Trường Đại học Bách Khoa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam